МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автор:

Бойко Сергій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Єрошенко Андрій Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано модель фізико-механічних властивостей деревини при скінчено-елементному аналізі. Запропоновано методику розрахунку на міцність зразків деревини різних порід методом скінчених елементів з урахуванням анізотропних властивостей деревини. Проведені чисельні дослідження зразка деревини на розтяг з метою встановлення межі міцності різних порід.

Ключові слова:

фізико-механічні властивості, границя міцності, модуль пружності, метод скінчених елементів

Список використаних джерел:

  1. Пардаев А. С. Принципы моделирования и анализа прочности столярных конструкций на основе метода конечных элементов / А. С. Пардаев, С. П. Трофимов // Труды БГТУ. Сер. II. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. – 2005. – Вып. ХIII. – С. 162–164.

  2. Уголев Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения : учебник для лесотехнических вузов / Б. Н. Уголев. – 3-е изд. – М. : МГУЛ, 2002. – 340 с.

  3. Thermal and Mechanical Finite Element Modeling of Wood-Floor Assemblies Subjected to Furnace Exposure. Research Report, Machmood Tabaddor, PhD – Underwriters Laboratories Inc, USA, 2008. – 115 p.

  4. Wood Handbook. Wood as an Engineering Material. Forest Product Laboratory; United States Department of Agriculture Forest Service. – Madison, Wisconsin, USA, 2010. – 509 p.

  5. Соколовський Я. І. Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану дере- вини у процесі сушіння / Я. І. Соколовський, М. В. Дендюк // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 7. –С. 17–26.

  6. Соколовський Я. І. Моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у висушуваній деревині методом скінченних елементів / Я. І. Соколовський, А. В. Бакалець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2006. – № 565. –С. 51–57.

  7. Єрошенко А. М. Особливості сертифікації продукції деревооброблювального виробництва / А. М. Єрошенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія: Технічні науки. – 2011. – № 4 (53). – C. 257–261.

Завантажити