ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТІВ ФАНЕРИ НА КОЕФІЦІЄНТ ГАРМОНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ УДАРНОГО ДАТЧИКА

Автор:

Головач Валентин Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Баранова Ольга Сергіївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано вплив характеристик дефектів фанери на коефіцієнт гармонійних спотворень вихідного сигналу ударного датчика. Досліджено, що при контролі дефекту розшарування фанерного матеріалу на вихідний сигнал ударного датчика впливають такі характеристики дефекту, як його площа S, глибина h та місце залягання дефекту.

Ключові слова:

фанера, дефектоскопія, метод вільних коливань, розшарування, площа, глибина, місце залягання дефекту

Список використаних джерел:

1. Пижурин А. А. Основы научных исследований в деревообработке : [учеб. для вузов для специальностей 260200 «Технология деревообработки», 170400 "Машины и оборудование лесного комплекса»] / А. А. Пижурин, А. А. Пижурин. – М. : Издательство Моск. гос. у-та леса, 2005. – 304 с.

2. Защук И. В. Электроника и акустические методы испытания строительных материалов / И. В. Защук. – М. :Высшая школа, 1967. – 248 с.

3. Ультразвук в гидрометаллургии / Б. А. Агранат, О. Д. Кириллов, Н. А. Преображенский, Н. Н. Хавский. – М. : Металлургия, 196. – 304 с.

4. Бабаков Н. М. Теория колебаний / Н. М. Бабаков. – М. : Наука, 1968. – 560 с.

5. Головач В. М. Аналіз реакції елементів фанери на ударні впливи [Електронний ресурс] / В. М. Головач, О. С. Баранова // Лісове і садово-паркове господарство. – 2015. – № 8. – Режим доступу :http://ejournal.studnubip.com/wp-content/uploads/2015/12/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87.pdf.

6. Головач В. М. Аналіз впливу характеристик дефекту фанери на кількість пульсацій вихідного сигналу ударного датчика / В. М. Головач, О. С. Баранова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – № 25.10. – С. 280.

Завантажити