ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ

Автор:

Мовенко Віктор Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Новик Петро Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання організації територій природоохоронного призначення Чорнобильської зони відчуження, яка складається з чотирьох зон: промислової, охоронної (буферної), заповідної зони та кордонів Зони. Запропоновано проводити постійний моніторинг стану навколишнього природного середовища Зони та прилеглих територій, прогноз їх змін, розробку науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у штатних або екстремальних умовах.

Ключові слова:

зона відчуження (ЗВ),природно-заповідний фонд (ПЗФ), радіаційна небезпека (РН)

Список використаних джерел:

 1. Крячок С. Д. Кадастрове аерофотознімання локальних техногенних територій із застосуванням малих літальних апаратів / С. Д. Крячок, В. Г. Бурачек // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – К., 2003. – С. 80–83.

 2. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. – 500 с.

 3. Майбутнє Чорнобиля: заповідник, промисловість і ядерний могильник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24968764.html.

 4. Пінчук О. В. Еколого-економічна оцінка забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій на Чернігівщині / О. В. Пінчук, В. Ф. Пінчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід». – 2011. – Вип. 7. – С. 94–97.

 5. Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України : Наказ Мінприроди від 06.07.2005 № 245.

 6. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.08.2004 № 1094 // Офіційний вісник України. – 2004. – 10 вересня. – Ст. 2261.

 7. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 року № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

 8. Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України / В. Глотов, В. Чижевський, О. Терещук, В. Мовенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – 2007. – Вип. 1. – С. 180–184.

 9. Терещук О. І. Досвід функціонування перманентної GNSS-станції «Чернігів» (CNIV) у мережі EPN / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Технічні науки і технології. – 2015. – № 1 (1). – С. 216–219.

 10. Ученые назвали Чернобыль возрожденным заповедником [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tech.obozrevatel.com/news/62401-uchenyie-nazvali-chernobyil-unikalnyim-zapovednikom.htm.

 11. Чорнобиль перетворять на радіологічний заповідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pryroda.in.ua/zapzf/chornobyl-peretvoryat-na-radiolohichnyy-zapovidnyk/.

Завантажити