ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО П’ЯТИПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У ІІІ МІКРОРАЙОНІ МАСИВУ «МАСАНИ» В М. ЧЕРНІГОВІ

Автор:

Бугай Віктор Григорович, ТОВ Чернігівбудрозвідування, м. Чернігів, Україна

Іванишин Володимир Андрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Дудко Валентин Іванович, ТОВ Чернігівбудрозвідування, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Викладено результати інженерно-геологічних досліджень ділянки під будівництво житлового будинку в місті Чернігові. На їх підставі встановлено, що досліджена товща ґрунтів неоднорідна. В ній виділено тринадцять інженерно-геологічних елементів. Поверхня ґрунтових вод знаходиться на глибині 2,5–3,1 м. Рівень їх може піднятися при значних атмосферних опадах і таненні снігу. Через можливе підтоплення чи сезонне затоплення ділянки необхідно передбачити її дренаж, гідроізоляцію фундаменту, регулювання поверхневого стоку, облаштування водонесучих комунікацій.

Ключові слова:

ґрунти, вишукування, інженерно-геологічні елементи, зондування, фундамент

Список використаних джерел:

 1. ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва.

 2. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд.

 3. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

 4. ДСТУ Б. В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Ґрунти. Класифікація.

 5. ДСТУ Б. В 2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.

 6. ДСТУ Б В. 2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.

 7. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості.

 8. ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків.

 9. Іванишин В. А. Результати інженерно геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом (вул. Київська, 7 – проспект Миру, 47, м. Чернігів): польові і лабораторні вишукування / В. А. Іванишин, С. М. Шпилька // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2013. – № 2 (65). – С. 236–243.

 10. Бугай В. Г. Результати інженерно геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом (вул. Київська, 7 – проспект Миру, 47, м. Чернігів): фізико-механічні властивості ґрунтів за даними статичного зондування / В. Г. Бугай, В. В. Іванишин, О. О. Пеньковець // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2013. – № 3 (67). – С. 273–284.

 11. Инженерно-геологические изыскания для рабочего проекта строительства объекта рекреационного назначения в г. Чернигов / В. А. Иванишин, И. О. Прыбытько, Н. Н. Корзаченко, С. Н. Шпилька // Збірник наукових праць. Серія «Галузеве машинобудування, будівництво». – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 223–230.

 12. Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об’єкті рекреаційного призначення в м. Чернігів / В. А. Іванишин, І. О. Прибитько, М. М. Корзаченко, С. М. Шпилька // Збірник наукових праць. Серія «Галузеве машинобудування, будівництво». – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 231–238.

 13. Комплексні дослідження під будівництво групи багатоповерхових будинків з приміщеннями соціально-побутового та навчального призначення на вул. Шевченка, 97, в м. Чернігові : навчально-наукова монографія / В. Г. Бугай, В. А. Іванишин, В. І. Дудко, М. М. Корзаченко та ін. – Чернігів, Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2015. – 197 с.

 14. Іванишин В. А. Інженерно-геологічні вишукування в річищі р. Стрижень в межах м. Чернігів / В. А. Іванишин, С. В. Кривоберець, С. М. Шпилька // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : IX Міжнародна науково-практична конференція (7-12 травня 2013 р.). – Чернігів : Вид-во ПАТ «ПВК «Десна», 2013. – Вип. 9. – С. 142–151.

Завантажити