МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КУТОВОГО ВІДХИЛЕННЯ ВІЗИРНОЇ ОСІ ЗОРОВОЇ ТРУБИ ГЕОДЕЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ПЕРЕФОКУСУВАННІ

Автор:

Бурачек Всеволод Германович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Хомушко Дмитро Валерійович, ПП «Елітзем» (м. Чернігів, 14000, Україна)

Кривоберець Сергій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сталінська Юлія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Розвиток і вдосконалення геодезичних приладів, перехід від оптичних до оптико-електронних вимірювань потребує і вдосконалення способів і засобів контролю їх метрологічних характеристик.

Постановка проблеми. В геодезичних роботах доводиться фокусувати зорову трубу на різновіддалені цілі, для чіткого зображення предметів спостерігач, переміщує фокусувальний компонент, що повинен рухатися вздовж оптичної осі так, щоб лінія візування залишалася незмінною. На практиці механізм переміщення не є ідеальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини, що викликають неправильність руху фокусувального компонента:

- зазори між нерухомими напрямними та рухомою оправою лінзи;

- нерівномірний розподіл і забруднення мастила;

- зношення деталей фокусувального компоненту;

- зміна параметрів деталей фокусувального компонента;

- зміщення сітки ниток з оптичної осі об’єктива, тощо.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Фокусувальний компонент буде мати зміщення, що викликатиме похибки у відліках. В таких випадках розглянуту похибку потрібно виключити або мінімізувати.

Постановка завдання. Виконати аналіз існуючих способів та засобів дослідження руху фокусувального компонента зорової труби геодезичних приладів, їх порівняльну оцінку, визначити переваги та недоліки, дати висновки про можливості їх удосконалення.

Викладення основного матеріалу. Польові способи та засоби будуть актуальними в геодезичному виробництві при проведенні робочих повірок.

Лабораторні способи та засоби підходять для проведення періодичного метрологічного обслуговування геодезичних приладів у спеціалізованих центрах.

Серед лабораторних коліматорних схем: найбільш розповсюджена – з блоком сіток ниток, найбільш досконала – з фокусувальною системою (система Івона). Загальним недоліком цих засобів є необхідність здійснювати візуальні відліки.

Висновки відповідно до статті. Розглянуті основні способи та засоби дослідження руху фокусувального компонента зорової труби геодезичних приладів.

Перспективними вважаються способи і засоби, в яких в якості аналізатора зображення будуть застосовуватися багатоелементні фотоприймачі (ПЗЗ-матриці), що дозволить позбутися візуальних способів контролю, підвищити точність та автоматизувати контроль.

Ключові слова:

кутове відхилення візирної осі, фокусуючий компонент зорової труби, геодезичні прилади, візуальні контрольні системи

Список використаних джерел:

1. Островский А. Л. Геодезическое прибороведение / А. Л. Островский, Д. И. Маслич, В. Г. Гребенюк. – Львов : Высшая школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1983. – С. 181–186.

2. Островський А. Л. Геодезія : [підручник для вузів] / А. Л. Островський, А. І. Мороз, В. Л. Тарнавський. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2007. – Ч. 2. – С. 53–60.

3. Перій С. С. Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра dini 22 / С. С. Перій, І. Ф. Рій // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – № 75. – С. 58–61.

4. Зимин В. М. Коллиматор для проверки работы фокусирующей линзы трубы теодолита / В. М. Зимин // Геодезия и картография. – 1984. – № 7. – С. 17–18.

5. МПУ 164/01-2003. Инструкция. Нивелиры, теодолиты, тахеометры (угломерная часть). Методика поверки. – Введ. 2003-05-23. – К. : ГП «Укрметртестстандарт», 2003.

6. Апенко М. И. Оптические приборы в машиностроении : справочник / [М. И. Апенко, И. П. Араев, В. А. Афанасьєв та ін.]. – М. : Машиностроение, 1974. – 238 с.

Завантажити