ПОБУДОВА ДІЙСНОЇ ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ РІЗНОТОВЩИННОЇ, ТОНКОСТІННОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ГІЛЬЗИ З ДНИЩАМИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗІ СТАЛІ 20

Автор:

Дмитрієнко Роман Ігорович, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона (вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680, Україна).

Палієнко Олександр Леонідович , Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона (вул. Боженка, 11, м. Київ, 03680, Україна).

Мова статті: російська

Анотація:

Розкрито принцип побудови дійсної діаграми деформування на прикладі різнотовщинної, тонкостінної циліндричної гільзи з днищами, виготовленої зі сталі 20. При механічному випробуванні зразка на одноосьовий розтяг отримана діаграма розтягування. Представлені уточнення під час побудови дійсної діаграми деформування, на прикладі розтягування зразків, вирізаних з тонкостінної циліндричної гільзи з днищами, після її випробувань внутрішнім гідравлічним тиском до руйнування. Обґрунтовано, що тонкостінною циліндрична оболонка вважається тоді, коли радіус серединної поверхні більш ніж у 10 разів перевищує товщину стінки.

Ключові слова:

деформація, внутрішній тиск, межа міцності, зразки розтягування, інтенсивність напружень, апроксимація

Список використаних джерел:

  1. Дядин В. П. Влияние предварительного деформирования на ударную вязкость образца Шарпи при разрушении / В. П. Дядин // Автомат. сварка. – 2007. – № 1. – С. 28–33.

  2. Дмитриенко Р. И. Остаточное расширение баллонов (краткий обзор) / Р. И. Дмитриенко, Э. Ф. Гарф, В. П. Чижиченко // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. – 2014. – № 1. – С. 23–28.

  3. Куркин С. А. Прочность сварных тонкостенных сосудов, работающих под давлением / С. А. Куркин. – М. : Машиностроение, 1976. – 184 с.

  4. Дмитриенко Р. И. Остаточное расширение баллонов. Промежуточные результаты испытаний / Р. И. Дмитриенко, О. П. Масючок, А. В. Быков // ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ 2014, Сборник доклади. Юни 09-17, 2014 = XXIX International Conference “NDT 2014” (Sozopol, Bulgaria). – Созопол, България. Научни известия на НТСМ, год. ХXII, бр. 1 (150), 2014. – С. 561–566.

  5. Дмитриенко Р. И. Методика определения остаточного расширения баллонов / Р. И. Дмитриенко, М. Миховский // ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ 2014, Сборник доклади. Юни 09-17, 2014 =XXIX International Conference “NDT 2014” (Sozopol, Bulgaria). – Созопол, България. Научни известия на НТСМ, год. ХXII, бр. 1 (150), 2014. – С. 494–499.

  6. Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести : учебник для студентов вузов / Н. Н. Малинин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1975. – 400 с.

  7. Писаренко Г. С. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев ; отв. ред. Г. С. Писаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Наук. думка, 1988. – 736 с.

  8. Каримов И. Сопротивление материалов : электронный учебный курс для студентов очной и заочной формы обучения [Электронный ресурс] / Ильдар Каримов. – Режим доступа :http://www.soprotmat.ru/obol.htm.

Завантажити