АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОСТІ ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ

Автор:

Кальченко Віталій Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кальченко Володимир Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кужельний Ярослав Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Для досягнення високої якості поверхневого шару відповідальних деталей, необхідно максимально точно визначити параметри фінішної обробки. Саме процес шліфування найбільше впливає на якість виготовленої деталі.

Постановка проблеми. Один із основних факторів, що впливає на якість формоутворення поверхневого шару обробленої деталі є величина температури та її розподіл під час процесу шліфування. Саме визначення оптимальних методів дослідження теплонапруження під час процесу шліфування сприятиме підвищенню ефективності фінішної обробки деталей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останніх дослідженнях теплонапруженості процесу шліфування було розглянуто основні дефекти, що виникають при шліфуванні та методи їх усунення, запропоновано використовувати метод адіабатичних стержнів, комп’ютерне моделювання для опису теплонапруженості процесу шліфування.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутність аналізу методів дослідження теплонапруженості процесу шліфування з урахуванням об’ємного розподілу тепла.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є визначення оптимального методу дослідження теплонапруженості процесу шліфування з урахуванням об’ємного розподілу тепла

Викладення основного матеріалу. Шліфування являє собою вид обробки, який здійснюється за допомогою абразивного інструмента, ріжучим елементом якого є зерна абразивних матеріалів. Складність дослідження процесу шліфування полягає у імовірнісному розташуванні абразивних зерен та їх кутів різання.

Розглянуті методи дослідження теплонапруженості процесу шліфування акцентують свою увагу на визначенні температури та оптимальних режимів шліфування

Висновки відповідно до статті. Проаналізовано теплонапруженість процесу шліфування, способи розрахунку температури та об’ємний розподіл тепла при обробці пластичних матеріалів. Одним із прогресивних методів дослідження теплонапруженості процесу шліфування являється використання комп’ютерного моделювання. Цей метод дає можливість створювати різноманітні моделі процесу шліфування з широким діапазоном вхідних даних.

Ключові слова:

процес шліфування, теплонапруженість, розподіл тепла, адіабатичні стержні, моделювання процесу різання

Список використаних джерел:

1. Дубенець В. Г. Основи методу скінченних елементів : навч. посіб. / В. Г. Дубенець, В. В. Хільчевський, О. В. Савченко. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – 348 с.

2. Криворучко Д. В. Моделирование процессов резания методом конечных элементов: методологические основы : монография / Д. В. Криворучко, В. А. Залога. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 496 с.

3. Новиков Ф. В. Исследования теплонапряженности процессов шлифования / Ф. В. Новиков, И. А. Рябенков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – Вип. 2, № 4 (32). – С. 41–44.

4. Новиков Ф. В. Математическая модель определения температуры при шлифовании на основе учета баланса тепла, уходящего в образующиеся стружки и обрабатываемую деталь / Ф. В. Новиков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2007. – Вип. 61. – С. 23–33.

5. Новиков Ф. В. Теоретический анализ условий повышения качества обработки по температурному критерию / Ф. В. Новиков, И. А. Рябенков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2007. – Вип. 61. – С. 164–171.

6. Рудик А. В. Взаємозв’язок товщини зрізу з температурою торцевого шліфування під час врахування технологічних факторів / А. В. Рудик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 2 (57). – С. 58–62.

7. Сизый Ю. А. О балансе тепла от работы деформации на плоскости сдвига при резании единичным абразивным зерном / Ю. А. Сизый, Д. В. Сталинский, А. Н. Ушаков // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування машинознавство. – 2010. – Вип. 7 (166). – С. 65–75.

8. Сизый Ю. А. О мгновенной температуре шлифования / Ю. А. Сизый, Д. В. Сталинский, А. Н. Ушаков // Вестник национального технического университета ХПИ. – 2009. – № 2. – С. 97–116.

9. Сизый Ю. А. Температура самоподогрева при шлифовании / Ю. А. Сизый, Д. В. Сталинский, А. Н. Ушаков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – Вип. 1, № 5 (37). – С. 24–37.

10. Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1979. – 248 с. : ил.

11. Якимов А. В. Оптимизация процесса шлифования / А. В. Якимов. – М. : Машиностроение, 1975. – 175 с.

12. Sekhon G. S. Numerical simulation of continuous chip formation during non-steady orthogonal cutting / G. S. Sekhon, J. L. Chenot // Engngr Computations. – 1993. – Issue 10. – P. 31–48.

Завантажити