ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИВОДА ВЕРСТАТІВ НА ДОПОМІЖНИХ ПЕРЕХОДАХ

Автор:

Космач Олександр Павлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сапон Сергій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Безручко В’ячеслав Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Федориненко Дмитро Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Проблема ефективного використання енергоносіїв є актуальною для промисловості України, яка є споживачем значної кількості різних видів енергії, зокрема електричної.

Постановка проблеми. Застосування в технологічних процесах механічної обробки та переробки сировини верстатів, а також механізмів та машин з електричними приводами вимагає пошуку шляхів підвищення їх енергоефективності. Тому зниження енергоспоживання приводів верстатів, машин та механізмів є важливою та актуальною науковою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В існуючих дослідженнях та публікаціях проаналізовано основні джерела споживання енергії та шляхи підвищення енергоефективності обробних верстатів. Відмічено, що значний вплив на споживання електроенергії у процесі механічної обробки чинить привод головного руху верстата та допоміжних верстатних вузлів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. При дослідженні енергоефективності обладнання найчастіше аналізуються енергетичні витрати, які виникають при виконанні технологічних переходів. Проте, при аналізі енергетичного споживання верстатів слід також враховувати допоміжні рухи, які за тривалістю можуть суттєво перевищувати основний час обробки.

Постановка завдання. Дослідження енергоефективності привода головного руху токарного прецизійного верстата при допоміжних переходах.

Викладення основного матеріалу. Проведено експериментальні дослідження енергоспоживання приводу головного руху прецизійного токарного верстата з шпинделем на гідростатичних опорах в режимі допоміжних переходів. Описано компоновку експериментального стенда, оснащення, апаратуру та методику досліджень. Встановлено закономірність зміни споживаної електричної енергії приводу головного руху верстата залежно від технологічних факторів при виконанні допоміжних переходів.

Висновки відповідно до статті. Встановлено фактори, які найбільше впливають на загальне енергоспоживання верстата: частота обертання приводу головного руху та дисбаланс обертових елементів технологічної системи. Отримані результати досліджень дозволяють виявити шляхи мінімізації енергоспоживання приводом головного руху верстата та можуть бути використані при розробці автоматизованих систем керування верстатом.

Ключові слова:

верстат, двигун, енергія, потужність, споживання, обертання, привод

Список використаних джерел:

1. Gutowski, T. Electrical Energy Requirements for Manufacturing Processes / T. Gutowski, J. Dahmus, A. Thiriez // 13th CIRP International Conference of Life Cycle Engineering, Lueven, May 31st. – June 2nd, 2006. – Pp. 1–5.

2. Draganescu, F. Models of machine tool efficiency and specific consumed energy / F. Draganescu, M. Gheorghe, C.V. Doicin // Journal of Materials Processing Technology. – 2003. – Vol. 141. – Pp. 9–15.

3. Aspects of Energy Efficiency in Machine Tools [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heidenhain.us/enews/stories_1011/MTmain.php.

4. Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах / Д. Федориненко, О. Космач, В. Безручко, С. Сапон // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). – С. 16–22.

5. Федориненко Д. Ю. Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів / Д. Ю. Федориненко, О. П. Космач // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 2 (78). – С. 70–75.

Завантажити