МОДУЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛІВ КРУГІВ, ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ДВОСТОРОННЬОМУ ШЛІФУВАННІ ТОРЦІВ НЕКРУГЛИХ ДЕТАЛЕЙ

Автор:

Слєднікова Олена Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження.Розвиток машинобудування потребує використання моделей, які описують інструментальну поверхню, процеси зняття припуску та формоутворення деталей.

Постановка проблеми.Розробка нових модульних тривимірних геометричних моделей інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення дозволить описати процес двостороннього торцевого шліфування торців деталей з некруглим профілем профільованими шліфувальними кругами.Це буде сприяти розробці нових високоефективних способів та технологій шліфування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніхпублікаціях досліджено процес двосторонньої обробки деталей, але не розглянуто модульне тривимірне моделювання деталей з некруглим профілем.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.Відсутність модульних тривимірних моделей інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення торцевих поверхонь некруглих деталей на двосторонніх торцешліфувальних верстатах.

Постановка завдання. Метою статті є створення модульних моделей інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення оброблюваних торцевих поверхонь деталей з некруглим профілем орієнтованими профільованими шліфувальними кругами.

Викладення основного матеріалу. При обробці деталей на двосторонніх торцешліфувальних верстатах, для забезпечення високої точності та продуктивності, потрібно використовувати профільовані інструменти, які правляться перед обробкою. Шліфувальні круги складаються з чорнових та калібруючи ділянок, які правляться алмазними олівцями окремо.Запропоновано структуру формоутворюючої системи двостороннього торцешліфувального верстата. Побудовано тривимірні моделі інструментальної поверхні та формоутворення торцевих поверхонь некруглих деталей.

Висновки відповідно до статті. Представлено модульне тривимірне моделювання інструментів та формоутворення торцевих поверхонь деталей з некруглим профілем орієнтованими профільованими шліфувальними кругами.

Ключові слова:

модульне тривимірне геометричне моделювання, двостороннє торцешліфування, деталі з некруглим профілем, орієнтовані шліфувальні круги, комбінована правка

Список використаних джерел:

1. Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов : ЧГТУ, 2009. – 356 с.

2. Кальченко В. В. Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструменту та деталі : дис. … д-ра техн. наук / В. В. Кальченко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 489 с.

3. Кальченко В. В. Модульне 3D-моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхонь / В. В. Кальченко // Вісник Тернопільського державного технологічного університету. – 2005. – Т. 12. – С. 68–79.

4. Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005 – 8 с.

5. Дослідження процесу однопрохідного двостороннього шліфування / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, А. В. Рудик, В. І. Венжега // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2006. – Вип. 28.– С. 35–44.

6. Кальченко В. В. Формоутворення не обертаючихся при обробці циліндричних деталей профільованими і орієнтованими кругами / В. В. Кальченко, Г. В. Пасов // Вісник ЧДТУ. – 1999. – № 9. –С. 11–17.

7. Модульное 3D-моделирование инструментов, процесса съема припуска и формообразования при растачивании седел клапанов ориентированной пластинкой / В. И. Кальченко, В. В. Кальченко, Г. А. Веремей, Е. С. Следникова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 2 (78). – С. 51–60.

8. Кальченко В. І. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга / В. І. Кальченко, Д. В. Кальченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2013. – № 3 (67). – С. 91–99.

9. Кальченко В. І. 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями торової поверхні і круга / В. І Кальченко, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко // Технічні науки та технології. – 2015. – № 2 (2). – С. 31–38.

10. Кальченко В. І. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круга / В. І. Кальченко, Д. В. Кальченко, О. С. Слєднікова // Резание и инструмент в технологических системах. – 2015. – Вып. 85. – С. 98–106.

11. Пат. №99707 Україна, МПК В24В7/17. Спосіб двостороннього шліфування торців некруглих деталей / Слєднікова О. С., Кальченко Д. В. – опубл. 25.06.2015. Бюл. № 12.

12. Пат. №99832 Україна, МПК В24В5/00. Спосіб шліфування торців прямокутних непереточуваних пластин орієнтованим кругом / Кальченко В. І., Музичка Д. Г., Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. – опубл. 25.06.2015. Бюл. № 12.

13. Пат. №97946 Україна, МПК В24В7/00 Спосіб шліфування торців непереточуваних пластин з прямокутним профілем / Кальченко В. І., Музичка Д. Г., Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. – опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7.

14. 3D-моделювання інструментів та формоутворення при шліфуванні торців непереточуваних прямокутних пластин орієнтованим кругом / В. І. Кальченко, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко, Д. Г. Музичка // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2014. – № 2 (73).– С. 55–62.

Завантажити