АРХІТЕКТУРА ЗНАННЄОРІЄНТОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Автор:

Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Посадська Ірина Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Савельєв Максим Володимирович, Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Тривалий проміжок часу процес автоматизації навчання полягав у використанні комп’ютерних засобів для підтримки традиційної форми навчання. У цій статті представлена архітектура автоматизованої системи навчання, головною відмінністю якої є модуль формування знань про предметну область. Виділення в текстово-графічному поданні курсу фрагментів для формалізації дає можливість автоматизувати процеси навчання і контролю знань. Гнучкість у виборі способу представлень знань у формалізованої формі, встановлення прямих посилань між формалізованими знаннями і структурованими текстово-графічними дозволяють інженеру зі знань вносити зміни у структуру курсу, не порушуючи процес навчання. Ефективність навчання підвищується за рахунок автоматизації проміжного і підсумкового контролів знань.

Ключові слова:

автоматизована система навчання, інженер зі знань, формалізація, навчання, автоматизація

Список використаних джерел:

  1. Могилів А. В. Інформатика : [підручник] / А. В. Могилів. – М. : Академія, 1999. – 256 с.

  2. Петрушин В. А. Интеллектуальные обучающие системы: архитектура и методы реализации (обзор) / В. А. Петрушин // Техническая кибернетика. – 1993. – № 2. – С. 164–189.

  3. Растригин Л. А. Адаптивное обучение с моделью обучаемого : [учебное пособие] / Л. А. Растригин, М. X. Эренштейн. – Рига : Зинатне, 1988. – 160 с.

  4. Томашевський В. М. Аналіз моделей навчання та контролю знань / В. М. Томашевський, І. М. Дмитрик // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2008. – № 49. – С. 146–151.

  5. Соловов А. В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения : [учебное пособие] / А. В. Соловов. – Самара : СГАУ, 1995. – 138 с.

  6. Vitalii Lytvynov. Knowledge representation in the automated learning systems / Vitalii Lytvynov, Iryna Posadska // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2015. – Volume 9, Number 1. – Pp. 34–43.

  7. Tool-based support of university-industry cooperation in IT-engineering / V.V. Lytvynov, V.S. Kharchenko, S.V. Lytvyn, M.V. Saveliev, E.V. Trunova, I.S. Skiter. – Chernihiv : CNUT, 2015. – 108 p.

  8. Моделі кооперації університетів та IT-компаній: системи прийняття рішень на нечіткій логіці : [монографія] / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Є. В. Сіденко, В.С. Харченко. – Х. : ХАІ, 2015. – 133 с.

Завантажити