НАВЧАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД "INEL-STM"

Автор:

Войтенко Володимир Павлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Білорус Ігор Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Поширення мікроконтролерів з архітектурою ARM ставить гостро питання підготовки спеціалістів, здатних розробляти апаратне та програмне забезпечення електронних систем на базі цих інтегрованих схем, у тому числі, – систем автоматизації наукових досліджень.

Постановка проблеми. Якісна підготовка фахівців технічних галузей можлива за умови вирішення проблеми забезпечення освітнього процесу сучасним лабораторним обладнанням, придбання якого потребує чималих коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує багато апаратних пристроїв для налагодження програмного забезпечення і використання в наукових дослідженнях та освітньому процесі мікроконтролерів. Ці пристрої розрізняються наявним набором апаратних засобів, функціональними можливостями та ціною.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на наявність великої кількості апаратних платформ, співвідношення між можливостями лабораторного дослідження різних електронних систем та ціною обладнання залишається проблемою для сучасного економічного стану України. Це зумовлює необхідність самостійної розробки та виготовлення лабораторних стендів.

Постановка завдання. Метою статті є поширення досвіду розробки та впровадження в наукові дослідження та освітній процес лабораторного стенду „Inel-STM” на основі мікроконтролера з архітектурою вбудованого процесора ARM.

Викладення основного матеріалу. Запропоновано структуру нового лабораторного стенду „Inel-STM”, базової плати розширення а також її компонентів, які призначені для практичного ознайомлення з архітектурою вбудованого процесора ARM® Cortex®-M4, отримання навичок розробки програмного та апаратного забезпечення мікропроцесорних та спеціалізованих комп’ютерних систем на його основі, вивчення, розробки й дослідження систем керування, вимірювальних, охоронних, біомедичних та інших електронних систем із застосуванням резидентних інтерфейсів.

Висновки відповідно до статті. Успішні випробування лабораторного стенду „Inel-STM” на базі 32-розрядного мікроконтролера дозволяють використовувати його у сфері досліджень інтелектуальних промислових регуляторів, а також суттєво покращити якість викладання та вивчення навчальних дисциплін у галузі електроніки.

Ключові слова:

мікроконтролери з архітектурою ARM, інструментальне та прикладне програмне забезпечення, системи автоматичного керування, системи відображення інформації

Список використаних джерел:

 1. Войтенко В. П. Мікроконтролери для пристроїв промислової електроніки / В. П. Войтенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2001. – № 13. – С. 130–134.

 2. LPC2148 Education Board. User’s Guide. – Embedded Artists AB, 2007.

 3. STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity. User manual UM1974. DocID028599 Rev 2. – STMicroelectronics, 2016.

 4. Discovery kit with STM32F429ZI MCU. User manual UM1670. DocID025175 Rev 2. – STMicroelectronics, 2016. – 36 р.

 5. Войтенко В. П. Сигнальні процесори в оптимальних системах керування / В. П. Войтенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2004. – № 21. – С. 196–200.

 6. Войтенко В. П. Сигнальный процессор в системе управления повышающим квазирезонансным преобразователем / В. П. Войтенко, М. А. Хоменко // Технічна електродинаміка. Тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – 2012. – Ч. 2. – С. 101–106.

 7. ST-LINK/V2 in-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html?icmp=t3469_gl_qron_apr2016.

 8. The ARM mbed IoT Device Platform [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mbed.com/en.

 9. CP210x USB to UART Bridge VCP Driver [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx.

 10. STM32 ST-LINK utility [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link004.html.

 11. ILI9328. a-Si TFT LCD Single Chip Driver. 240RGBx320 Resolution and 262K color. Version: V1.02. Document No.: ILI9341_DS_V1.02.pdf. ILI Technology Corp.

 12. Войтенко В. Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів / В. Войтенко, С. Яценко // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). – С. 175–183.

Завантажити