ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ БАЗОВИХ ПРАВИЛ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Зарiцький Олег Володимирович,

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати формалізації теоретичних принципів розроблення шаблонів правил експертної системи класифікації та аналітичного оцінювання професійної діяльності з використанням декларативної мови програмування – CLIPS.

Ключові слова:

аналіз роботи, оцінювання професійної діяльності, експертна інформаційна система, декларативна мова програмування, CLIPS

Список використаних джерел:

1. Зарiцький О. В. Теоретичні основи побудови експертних систем аналізу та оцінки професійної діяльності / О. В. Зарiцький // Електроніка та системи управління. – 2015. – № 2 (44). – С. 103–106.

2. Зарiцький О. В. Розробка математичної моделі професійної діяльності / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2016. – Вип. 1, № 4 (79). – С. 10–19.

3. Джексон П. Введение в экспертные системы / П. Джексон. – М. : Вильямс, 2001. – 393 с.

4. Джарратано Дж. Экспертные системы: принципы разработки и программирование : пер. с англ. / Дж. Джарратано, Г. Райли. – 4-е издание. – М. : Вильямс, 2007. – 1152 с.

5. Bryan S. Todd. An introduction to expert system. – Oxford : Oxford University Press, 1992. – 101 p.

6. Зарiцький О. В. Представлення та обробка даних в експертних інформаційних системах оцінки професійної діяльності / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Вип. 1, № 2 (27). – С. 4–8.

7. Зарiцький О. В. Структурний аналіз інформаційної моделі комунікацій в рамках розробки інформаційної технології оцінки професійної діяльності / О. В. Зарiцький // Вісник інженерної академії України. – 2015. – № 3. – С. 105–109.

8. Зарiцький О. В. Структурний аналіз інформаційної моделі кваліфікаційного рівня, необхідного для виконання роботи / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2015. – Вип. 5, № 2 (77). – С. 14–19.

9. Зарiцький О. В. Дослідження взаємного впливу структурних елементів інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності / О. В. Зарiцький // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). – С. 81–90.

Завантажити