ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КООРДИНАТ РОБОЧОЇ ТОЧКИ НА ПАРАМЕТРИ МОДЕЛІ ВЕУ З АЕРОДИНАМІЧНИМ МУЛЬТИПЛІКУВАННЯМ

Автор:

Алексієвський Дмитро Геннадійович, Інженерній інститут Запорізького національного університету (просп. Соборний 226, м. Запоріжжя, 69006, Україна)

Панкова Ольга Олегівна, Запорізька державна інженерна академія (просп. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006, Україна)

Щіпанський Павло Андрійович, Запорізька державна інженерна академія (просп. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. В даний час одним з перспективних альтернативних напрямків розвитку ВЕУ, є схема з аеродинамічним мультиплiкуванням. Наявність в цій схемі ланки подвійного аеромеханічного перетворення висуває специфічні вимоги до регулятора, який будується на основі її математичної моделі.

Постановка проблеми. При синтезі регулятора, використовується передавальна функція системи, яка будується на основі линеаризованной моделі. Так як параметри моделі приймають різні значення для різних робочих точок, то виникає проблема їх визначення залежно від положення робочої точки.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У публікаціях останніх років розглядаються, в основному, питання, пов'язані з аналізом енергетичних характеристик системи з аеродинамічним мультиплiкуванням і її ефективності. Є, також, роботи, в яких розглядаються математичні моделі даної системи, в тому числі і в формі передавальної функції.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зміна координат робочої точки, в залежності від швидкості вітру, вимагає постійної зміни параметрів регулятора. Дослідження параметрів передавальної функції при зміні швидкості вітру раніше розглянуто не було.

Постановка завдання. Метою роботи було дослідження зміни параметрів линеаризованной моделі і коефіцієнтів передавальної функції в залежності від положення робочої точки.

Виклад основного матеріалу. Аналіз впливу координат робочої точки на параметри линеаризованной моделі і передавальної функції проводиться на основі визначення залежності величин цих параметрів від швидкості вітру. Ці залежності були отримані на основі методики запропонованої авторами раніше.

Висновки за статтею. Отримані залежності коефіцієнтів линеаризованной моделі дозволяють здійснювати корекцію параметрів регулятора вітроенергетичної установки з аеродинамічним мультиплiкуванням в залежності від значень швидкості вітрового потоку.

Ключові слова:

вітроенергетична установка, генератор, коефіцієнт, передавальна функція, аеродинамічне мультиплікування, вітротурбіна

Список використаних джерел:

1. Алексеевский Д. Г. Динамика ветроэлектрической установки с аэродинамической мультипликацией / Д. Г. Алексеевский, В. П. Метельский, И. Ю. Немудрый // Електротехніка та комп’ютерні системи. – 2011. – № 3 (79). – С. 253–254.

2. Алексеевский Д. Г. Моментное управление ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием / Д. Г. Алексеевский // Вісник Київського національного університету технології та дизайну. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 5 (90). – С. 32–37.

3. Алексеевский Д. Г. Определение передаточной функции звена аэродинамического преобразования электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием / Д. Г. Алексеевский // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ». Темат. вып.: Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 12 (1121). – С. 168–172.

4. Миргород В. Ф. Управление ветроэнергетической установкой большой мощности по запасам аэродинамической устойчивости / В. Ф. Миргород // Вестник двигателестроения. – 2009. – № 3. – С. 67–70.

Завантажити