АНАЛІЗ ЯКОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ НА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СУШІННЯ

Автор:

Ігнатенко Павло Леонідович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ігнатенко Олена Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сапон Сергій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Показники якості сушіння пиломатеріалів суттєво впливають на формування показників якості виробів з деревини, зокрема на сталість розмірів і форми деталей.

Постановка проблеми. У результаті сушіння деревина з природної сировини перетворюється в промисловий матеріал, що відповідає найрізноманітнішим вимогам, які висуваються до нього в різних виробничих і побутових умовах. Після процесу сушіння можлива невідповідність вологості пиломатеріалів встановленим вимогам, що потребує додаткової обробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні розробкою технологічних процесів сушіння і захисту деревини займаються професор П.В. Білей, В.М. Павлюст. Дослідження по автоматизації сушіння пиломатеріалів проводить компанія Holtek Semiconductor Incorporated, Taiwan. Технологічним процесам сушіння композиційних матеріалів присвячені роботи А.М. Єрошенко, С.В. Бойко.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. При зміні вмісту вологи в деревних сортаментах змінюються їхні розміри і форма. У тих випадках, коли під час експлуатації виробів з деревини необхідна сталість розмірів і форми деталей, їхня вологість повинна бути заздалегідь доведена до визначеного рівня, що відповідає умовам експлуатації цих виробів, тобто до експлуатаційної вологості.

Постановка завдання. Проаналізувати показники якості сушіння пиломатеріалів і запропонувати спосіб закінчення технологічного процесу сушіння.

Викладення основного матеріалу. Якість сушіння пиломатеріалів характеризується рядом показників, основними з яких є:

- видимі дефекти сушіння;

- середня величина кінцевої вологості;

- рівномірність кінцевої вологості;

- перепад вологості по товщині;

- залишкові напруження.

Показники якості сушіння встановлюються стосовно визначеної партії деревини. За таку партію звичайно приймають штабель дощок чи заготівель.

Перепад вологості по товщині контролюють по секціях пошарової вологості, що випилюють з відібраних дощок поруч із секціями для визначення загальної вологості.

Залишкові напруження у висушеному матеріалі встановлюють по силових секціях, що випилюються поруч із секціями пошарової вологості з кожної відібраної дошки.

Висновки відповідно до статті. Для забезпечення необхідної якості пиломатеріалів закінчення процесу сушіння необхідно проводити в такий спосіб. Після досягнення матеріалом заданої кінцевої вологості (що встановлюють по контрольних зразках) призначають вологотеплообробку. У період виконання контрольних операцій у камері проводять кондиціонування. Якщо ж встановлено, що матеріал не відповідає необхідним вимогам, то повинна бути призначена додаткова вологотеплообробка (при наявності в матеріалі залишкових напружень) чи продовжене кондиціонування (при неприпустимому діапазоні коливання кінцевої вологості).

Ключові слова:

показники якості, пиломатеріали, технологічний процес, кондиціонування, камерне сушіння

Список використаних джерел:

  1. Ігнатенко П. Л. Особливості процесу сушіння деревини / П. Л. Ігнатенко, В. І. Ступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2011. – № 4 (53). – C. 257–261.

  2. Білей П. В. Сушіння і захист деревини : підручник / П. В. Білей, П. М. Павлюст. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 312 с.

  3. Расев А. И. Тепловая обработка и сушка древесины / А. И. Расев. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. – 360 с.

4. Кречетов И. В. Сушка и защита древесины / И. В. Кречетов. – М. : Лесн. пром-сть, 1987. – 372с.

5. Технічна документація HT1621 компанії Holtek Semiconductor Incorporated, Taiwan. 2001. – 118 с.

6. Єрошенко А. М. Дослідження фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів / А. М. Єрошенко, С. В. Бойко // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). – С. 199–204.

Завантажити