ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЖИВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ ВОЛОГОМУ ЗБЕРІГАННІ ЗРІЗАНОЇ ГВОЗДИКИ РЕМОНТАНТНОЇ

Автор:

Соломаха Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Жабинська Альона Валентинівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шевченко Катерина Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Зрізані квіти – це особливий вид продукції для збереження якої не придатні традиційні способи, застосовувані в сільськогосподарській практиці, тому є актуальним пошук і застосування ефективних методів зберігання зрізаної квіткової продукції.

Постановка проблемиПри інтенсивному розвитку вітчизняного квітникарства і збільшенні вирощування квітів на зрізання, підприємства все більше уваги приділяють заходам щодо подовження строків їх збереження. Значна частина ніжної квіткової продукції втрачає свої декоративні якості, товарний вигляд і гине при транспортуванні, зберіганні та реалізації. В результаті чого наносяться суттєві збитки економіці господарств і галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікаційДослідженням зберігання квіткової продукції займаються такі російські вчені, як Л.І.Аткіна, М.І.Шевлякова, І.С.Шеметова, А.Н.Лисенко. На світовому ринку лідируючі позиції займають розробки компанії Chrysal International BV. Серед вітчизняних науковців подібні дослідження не спостерігаються.

Постановка завданняМетою статті є дослідження впливу різних методів вологого зберігання зрізаної гвоздики ремонтантної на строки її зберігання.

Викладення основного матеріалу. В проведеному дослідженні було систематизовано наукові надбання та існуючи патенти щодо хімічного складу розчинів, що подовжують строки зберігання зрізаних квітів; досліджено асортимент та ціну таких препаратів в магазинах м. Чернігова; проведено дослідження щодо впливу живильних розчинів різного хімічного складу на термін зберігання зрізаної гвоздики при різних температурних режимах.

Висновки відповідно до статтіРезультати дослідження показали, що при температурному режимі +6 ºС, найдовше зберігалися зразки гвоздики, які були поміщені в розчин препаратуChrysal (106 днів) та розчин з етанолом (121 день).

Ключові слова:

тривалість життя зрізаних квітів, способи зберігання свіжої зрізаної квіткової продукції, холодне вологе зберігання гвоздики ремонтантної

Список використаних джерел:

1. Аткина Л. И. Хранение и переработка цветочной продукции [Электронный ресурс] / Л. И. Аткина, М. И. Шевлякова. – Режим доступа : http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/5189/1/Atkina_Shevliakova.pdf.

2. Применение питательных растворов для сохранения декоративности срезанных цветов [Электронный ресурс] / И. С. Шеметова, И. И. Шеметов, А. Н. Лысенко, Ш. К. Хуснидинов. – Режим доступа : https://www.igsha.ru/science/files/140225_Konferentciia1.pdf#page=186.

3. Chrysal International [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chrysal.com.

4. Игумнов М. А. Сохранение срезанных цветов : учебное пособие / М. А. Игумнов. – М. : Агропромиздат, 1990. – 46 с.

5. Стрельцов Б. Н. Хранение цветов / Б. Н. Стрельцов, А. М. Рукавишников, В. А. Коротанов. – М. : Агропромиздат, 1988. – 204 с.

6. Уход за срезанными цветами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.chrysal.ru/Assets/Chrysal/Managed/Uploads/Contributions/the%20anwsers_ru_web.pdf.

7. ГОСТ 18908.3-73 «Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная. Технические условия».

8. Питательная смесь для сохранения срезанных цветов гвоздики [Электронный ресурс] / Г. П. Богдан, С. М. Архипов, Г. И. Архипова, С. В. Запольский. – Режим доступа : http://patents.su/3-1583064-pitatelnaya-smes-dlya-sokhraneniya-srezannykh-cvetov-gvozdiki.html.

9. Жабинська А. В. Вплив хімічного складу живильних розчинів на строк вологого зберігання зрізаної гвоздики ремонтантної / А. В. Жабинська, К. О. Шевченко, І. В. Соломаха // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 257–259.

Завантажити