ПЛАЗМОХІМІЧНО ОБРОБЛЕНА ВОДА ТА ВОДНІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Автор:

Cкиба Маргарита Іванівна, ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпропетровськ, Україна

Півоваров Олександр Андрійович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Макарова Анна Костянтинівна, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Воробйова Вікторія Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Гнатко Олена Миколаївна , ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Основною проблемою в нашому регіоні та в багатьох країнах світу є проблема постачання якісної питної води.

Постановка проблеми. Сучасний екологічний стан та недостатня якість питної води викликає необхідність розробки нових ефективних комплексних заходів для знезараження води.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш енергоефективними та екологічними, на сьогодні, вважаються процеси, що базуються на застосуванні плазмових розрядів різних конфігурацій в газовій фазі як інструмент обробки води так і одержання за їх допомоги розчинів, що характеризуються дезинфікуючими властивостями.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Плазмові розряди існуючих конфігурацій недостатньо вивчені і не завжди забезпечують отримання сполук із прогнозованими властивостями.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження хімічних процесів у воді та водних розчинів під дією контактної нерівноважної плазми з подальшим аналізом антибактеріальних властивостей отриманих продуктів реакцій.

Викладення основного матеріалу. В работе показана эффективность использования контактной неравновесной низкотемпературной плазмы как инструмента обработки воды и водных растворов NaCl, AgNO3, АgCl с целью получения продуктов, характеризующихся дезинфицирующими свойствами. Указано технологически целесообразные условия плазмохимического получения дезинфицирующих соединений в воде и водных средах. Проанализированы химические процессы в воде и водных растворах NaCl, AgNO3, АgCl под действием плазменного разряда. Исследовано антагонистическое действие плазмохимически полученных соединений на ряд микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophibicus, Staphylococcus epidermidis, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans и др.) По сравнению с существующими дезинфицирующими растворами.

Висновки відповідно до статті. Розглянуто новий спосіб одержання розчинів, що характеризуються антимікробними властивостями із застосуванням контактної нерівноважної низькотемпературної плазми.

Ключові слова:

одержання, плазмовий розряд, окисні сполуки, наночастки срібла, дезінфекція, питна вода

Список використаних джерел:

1. Соціо-еколого-економічні проблеми водопостачання в Україні / О. М. Маценко, О. Ю. Чигрин, В. І. Тарановський, А. І. Долгодуш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 264–271.

2. Tendero C. Atmospheric pressure plasmas: A review / C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison // Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy. – 2006. – Vol. 61 (1). – Pp. 2–30.

3. Kaneko T. Static gas-liquid interfacial direct current discharge plasmas using ionic liquid cathode / T. Kaneko, K. Baba, R. Hatakeyama // Journal of Applied Physics. – 2009. – Vol. 105 (10). – Рp. 103–306.

4. Ostrikov K. Plasma nanoscience: setting directions, tackling grand challenges / K. Ostrikov, U. Cvelbar, A. B. Murphy // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2011. – № 44 (17). – Рp. 1–60.

5. Contact nonequilibrium plasma as a tool for treatment of water and aqueous solutions: Theory and practice / А. A. Pivovarov, A. V. Kravchenko, А. P. Tishchenko, N. V. Nikolenko, O. V. Sergeeva, M. I. Vorobeva, S. V. Treshchuk // Russian Journal of General Chemistry. – 2015. – Vol. 85, № 5. – Рp. 1339–1350.

6. Півоваров О. А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості : монографія / О. А. Півоваров, М. І. Скиба. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – 206 с.

7. Пивоваров А. А. Неравновесная плазма: процессы активации воды и водных растворов / А. А. Пивоваров, А. П. Тищенко. – Днепропетровск : Грек, 2006. – 225 с.

8. Pivovarov О. Treating aqueous solutions of sodium chloride by nonequilibrium low temperature plasma / O. Pivovarov, R. Zakharov, M. Nikolenko // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, № 1. – Рp. 95–99.

9. Воробйова М. І. Формування колоїдних наночасток срібла з водних розчинів AgNOпід дією контактної нерівноважної плазми / М. І. Воробйова, О. А. Півоваров // Вісник ЧДТУ. – 2014. – № 4. – С. 39–44.

Завантажити