ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИЙМАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ШИРИНУ ФОРМОВАНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ

Автор:

Бакалов Валерій Григорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Скрипник Софія Павлівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Чередніченко Петро Іванович, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна)

Ігнатенков Олександр Леонідович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Полімерні плівки знаходять все більше застосування як пакувальні матеріали у різних галузях промисловості. Існуючи методи розрахунку не дозволяють визначити ширину формованої полімерної плівки залежно від геометричних параметрів приймально-охолоджуючого обладнання. Це стримує впровадження такого обладнання у промисловість. Робота присвячена розробленню математичної моделі процесу витягування плоскої полімерної плівки між плоскощілинною головкою і приймально-охолоджуючим валком, а також процесу витягування і звуження ширини плівки на охолоджувальному валку. Математична модель дозволяє визначити вплив: геометричних розмірів установки (діаметра приймально-охолоджуючого валка, відстані від нього до плоскощілинної головки) і коефіцієнта тертя полімерної плівки про приймально-охолоджуваний валок на ширину і товщину полімерної плівки, що виробляється.

Ключові слова:

моделювання, полімерна плівка, формування, витягування, ширина плівки, коефіцієнт тертя, приймально-охолоджуючий валок

Список використаних джерел:

1. Чередніченко П. І. Моделювання процесу руху полімеру у плоскощілинній головці / П. І. Чередніченко, В. Г. Бакалов, О. В. Бакалов // Математичні машини і системи. – 2009. – № 1. – С. 150–158.

2. Чередніченко П. І. Плоскощілинні головки для ламінування матеріалів. Конструкція, розрахунок, проектування / П. І. Чередніченко, В. Г. Бакалов, О. В. Бакалов. – Чернігов : ЧДТУ, 2009. – 141 с.

3. Шаповал В. М. Механика элонгационного течения полимеров / В. М. Шаповал. – М. : Физматлит, 2007. – 176 с.

4. Турчак Л. И. Основы численных методов / Л. И. Турчак. – М. : Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 320 с.

Завантажити