ВИБІР РЕЖИМІВ ЕФЕКТИВНОГО ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ

Автор:

Рудик Андрій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Слєднікова Олена Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Подзолкіна Аліна Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Куций Олег Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Раціональне призначення режимів та вибір методу шліфування дозволяє підвищити ефективність обробки, зменшити собівартість, машинний час та енергетичні витрати.

Постановка проблеми. При оцінці ефективності шліфування виникають проблеми з призначенням режимів для нових перспективних методів обробки та з максимальним використанням різальної здатності інструмента.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи інтенсивність процесу шліфування та використовуючи для цього питому продуктивність, як загально прийнято, або нормальну швидкість підведення припуску Vn, як пропонується, можна зробити висновок, що в першому випадку отримують гіршу характеристику.

Виділення не досліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових праць, питання щодо призначенням режимів для нових перспективних методів обробки та з максимальним використанням різальної здатності інструмента не розглянуте.

Постановка завдання. Головною метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу широко використовуваних вивчених методів з метою напрацювання рекомендацій по вибору режимів обробки для перспективних методів обробки.

Виклад основного матеріалу. Проведено порівняльний аналіз широко використовуваних методів шліфування, таких як метод врізання та глибинне шліфування, з метою напрацювання рекомендацій по вибору режимів. Досліджено використання різальної здатності інструмента та як призначати режими для нових перспективних методів обробки, використовуючи попередній досвід роботи з існуючими.

Висновки. Розроблено рекомендації вибору режимів різання для нових методів на базі попереднього досвіду роботи з існуючими методами. Зроблено порівняльний аналіз високоефективних методів обробки: врізного та поздовжнього глибинного шліфування.

Ключові слова:

метод глибинного шліфування, метод врізного шліфування, питома продуктивність, припуск, пляма контакту

Список використаних джерел:

1. Абразивная и алмазная обработка материалов : справочник / под ред. А. Н. Резникова. – М. : Машиностроение, 1977. – 392 с.

2. Лур’є Г. Б. Шлифовальные станки и их наладка / Г. Б. Лур’є, В. Н. Комиссаржевская. – М. : Высшая школа, 1976. – 415 с.

3. Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. Т.2 / под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – 656 с.

4. Пат. 92147 Україна МПК (2014) В 24 В 5/04 Спосіб шліфування впалих поверхонь обертання конічною поверхнею торця абразивного інструмента / Рудик А. В., Рудик В. А. ; заявники та патентовласники Рудик А. В., Рудик В. А. – №u201310754 ; заявл. 06.09.13 ; опубл. 11.08.14, Бюл. №15.

5. Круглое шлифование с ЧПУ / Проспект фирмы “Junker maschinen” на станке “Quickpoint 1001” и “Quickpoint 1002”. Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 7618 Nordrach. – Germany, 1991. –16 c.

6. Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1979. – 248 с.

7. Рудик А .В. Продуктивність високоефективного поздовжнього та глибинного шліфування поверхонь обертання периферією та торцем орієнтованим абразивним інструментом / А. В. Рудик, В. І. Венжега // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 1 (77) .– С. 59–64.

Завантажити