ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПРИ ЗАТОЧУВАННІ ГОЛЧАСТОЇ ГАРНІТУРИ

Автор:

Кологойда Антоніна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. На якість обробки вовни на чесальних агрегатах впливає стан голчастої гарнітури. При її заміні на барабанах та валиках текстильних машин, та у результаті тривалого використання, необхідно проводити її заточування. На даний час не існує обґрунтованої методики вибору режимів різання.

Постановка проблеми. Важливою технічною проблемою є визначення оптимальних режимів заточування голчастої гарнітури з умов забезпечення необхідної якості та максимальної продуктивності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ряді робіт розглянуті та проаналізовані існуючі схеми шліфування голчастої поверхні валиків та барабанів текстильних машин, запропонована методика визначення сумарної сили різання.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В більшості робіт текстильний валик розглядається як гладка циліндрична поверхня з введенням коефіцієнту на її переривчастість. У той же час, важливим питанням є силові фактори що діють на одну голку.

Постановка завдання. Головною метою роботи є визначення одиничних сил, що діють на голку, що дасть можливість визначити характер її руху в процесі заточування, а отже і вихідну форму робочого елемента голки, та дозволить більш раціонально підбирати режими заточування і характеристики інструменту.

Викладення основного матеріалу. У роботі визначено довжину лінії контакту однієї голки з абразивним інструментом та кількість зерен що приймають участь в обробці однієї голки загалом, та максимально можливу кількість зерен, що ріжуть одночасно. Експериментально визначені сили протидії войлочної основи голчастої гарнітури, у результаті чого стало можливим моделювання поведінки голки у процесі шліфування.

Висновки відповідно до статті. Запропонована методика визначення одиничних сил різання, що діють на одну голку у процесі заточування голчастої гарнітури барабанів та валиків текстильних агрегатів.

Ключові слова:

заточування, шліфування, голчаста гарнітура, сила різання

Список використаних джерел:

1. Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали (Монография) / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов : ЧГТУ, 2009. – 356 с.

2. Кальченко В. І. Особливості процесу заточки голок валків чесальних машин зі схрещеними осями інструмента та деталі / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, А. В. Кологойда // Вісник Сумського державного університету. Науковий журнал. – 2010. – № 4. – С. 55–60.

3. Кальченко В. І. Визначення сил різання при заточці голчастої поверхні барабанів текстильних машин зі схрещеними осями інструмента і деталі / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, А. В. Кологойда // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2011. – № 2 (49). – С. 84–88.

4. Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, ленинградское отделение, 1979. – 248 с.

5. Кологойда А. В. Підвищення якості заточки голчастої поверхні валиків текстильних машин зі схрещеними осями інструмента та деталі / А. В. Кологойда // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2014) : IV Міжнародна науково-практична конференція (19–21 травня, Чернігів, Україна). – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – С. 132–139.

Завантажити