ТОЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРИВОДІВ ІЗ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ

Автор:

Янош Рудольф , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Марек Сукоп, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Йозеф Варга , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Вацлав Кубак, ZTS VVU (Juzna trieda 95, 041 24 Kosice, Slovakia)

Яромір Йезни, ZTS VVU (Juzna trieda 95, 041 24 Kosice, Slovakia)

Мова статті: англійська

Анотація:

Мета сфери промислових досліджень полягає в розгляді складних роботизованих модулів, що утворюють систему позиціонування з надзвичайно високою точністю позначення, щонайменше 0,5 мкм, які будуть конкурентоспроможними на світових ринках, особливо для експериментальних систем престижних європейських і світових науково-дослідних центрів. Ця система повинна відповідати підвищеним вимогам до жорсткості, стійкості до термічних навантажень, стійкості до радіації. Важливою частиною рішення є оптимізація кінематичної структури сортування та управління системою.

Ключові слова:

високоточні приводи позиціонування, високоточні датчики, кроковий електродвигун

Список використаних джерел:

  1. ČOP,V., SMRČEK, J., ŠOLTÝS, V.: Modules for Higher Precision of Rotary Units Positioning (Moduly s vysokou presnosťou pre polohovanie rotačných časti). In: Proceedings 33rd Int. Symp. “ISR 2002 – International Symposium on Robotics”, IFR – International Federation of Robotrics, Stockholm (Sweden) 2002, Ref. No. 007.

  2. ĎUROVSKÝ, F. a kol.: Load torque emulator in testing power converters for small vehicles. In: 24. microCAD : international scientific conference, 18-20 March 2010 : Section K : Electrotechnics and Electronics. - Miskolc : University of Miskolc, 2010 P. 19-26.

  3. ELEKANIČ, Ľ., SMRČEK, J.: Návrh počítačovej podpory pre výber snímačov neelektrických veličín. Tech. správa KVTaR/KTM/DP/2009. SjF TU Košice, Košice 2009.

  4. FAVRE-BULLE, B.: Robot Motion Trajectory-Measurement with Linear Inertial Sensors. Cutting Edge Robotics, pp. 115-132.

  5. HAJDUK, M., a kol.: Analýza RPM a ich aplikácie, Výskumná správa, SjF TUKE Košice, 2015.

  6. HAJDUK, M. a kol.: Modulárna paletizačno - montážna robotická bunka: záverečná sprava projektu AV/4/0007/07. Košice: TU Košice, 2009. 70 s.

Завантажити