СЛАБКИЙ ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ДЛЯ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ

Автор:

Марек Сукоп, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Йозеф Варга , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Янош Рудольф , Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Міхал Шпак, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Ондрей Юруш, Технічний університет Кошице (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто спосіб споруди слабкого датчика радара для виявлення перешкод, дано опис принципової схеми розташування окремих частин. На малюнку показано, що вимірювальна головка встановлена на класичному приводі моделювання. Обґрунтовано необхідність використання трьох датчиків, які вмонтовані в ультразвуковий локатор для гарного покриття робочого простору мобільного робота. На наступному малюнку показано, як виглядає діапазон виявлення ультразвукового локатора. У цій частині згадується, як перераховувати відстань від перешкоди значення АЦП. Якщо АЦП є 10-бітове значення перетворювача, то кінцевий результат буде: Реальний вимір відрізняється на близько 2%, як вимірювання з датчиками, але все ще досить для застосування. У висновку статті згадується як впровадити ультразвуковий локатор в мобільного робота за допомогою модуля Arduino, можливості зв'язку Arduino плати з вищестоящою системою управління через USART, I2C, SPI, TWI або через паралельний інтерфейс 8 або 16 біт, який може бути здійснений у вигляді окремого коду, що стосується вдосконалення всієї системи в будущем. Цей внесок є результатом реалізації проекту: Kega - 059TUKE-4/2014 "Rozvoj kvality života, tvorivosti motoriky hendikepovaných starších кількість осіб з podporou robotických zariadení", за підтримки оперативної програми наукових досліджень і розвитку, що фінансується ЕФРР.

Ключові слова:

мобільний робот, ультразвуковий локатор, датчик

Список використаних джерел:

  1. Kačmár P.: Proposalforcontrol of intelligentservicerobot.Diplomawork., TU Košice, 2015. 74 p.

  2. ARDUINO: Language Reference [online]. Italy, 2014, [cit.2014-01-08]. http://arduino.cc/en/Reference/HomePage.

  3. T. Mikolajczyk, et al.: Multipurpose Mobile Robot, AppliedMechanics and Materials, vol. 282, (2013), 152-157.

Завантажити