ТОЧНІСТЬ РОБОТИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ І МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ПЕРЕВІРКИ

Автор:

Тулейа Петер , Технічний університет Кошице, Машинобудівний факультет, Інститут технологій, мехатроніки і робототехніки, факультет робототехніки (Komenskeho Park 8, 042 00 Kosice, Slovakia).

Мова статті: англійська

Анотація:

Коротко описано важливість і спосіб перевірки робочої точності застосування методології відповідно до діючих міжнародних стандартів. Також досліджено спосіб отримання необхідних даних для перевірки односторонньої точності і повторюваності позиціювання обраного промислового робота.

Ключові слова:

промисловий робот, точність обробки, перевірка

Список використаних джерел:

1. Tuleja, Peter: Identifikácia overovacích parametrov robotov s kinematikou typu SCARA. Doktorandská dizertačná práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, 105 s.

2. STN ISO 9283:1990, Manipulačné priemyselné roboty - Pracovné charakteristiky a zodpovedajúce skúšobné metódy.

3 STN ISO 9946:1991, Manipulačné priemyselné roboty – Prezentácia charakteristík.

Завантажити