РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНІЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗКЛАДУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

Автор:

Ян Збойовський, Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Павол Ліптай, Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Марек Моравець, Технічний університет Кошице (Letna 9, 04200 Košice, Slovak Republic).

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто моделювання проникнення і поглинання високочастотного електромагнітного поля будівельними матеріалами. Основна увага зосереджена на поширенні електромагнітного поля, що проникає через будівельні матеріали з різними характеристиками в діапазоні частот від 1,5 до 5 ГГц. Нині є багато електричного і електронного обладнання, яке є джерелом електромагнітних завад. Щоб звести до мінімуму це втручання, дуже важливо правильно спроектувати конструкцію, причому додатковий захист можна забезпечити зо допомогою екранування окремих частин обладнання. З урахуванням вищевикладеного, проведено оцінювання ефективності екранування на певних будівельних матеріалах і їх комбінацій з метою підвищення ефективності екранування. Розрахунки проводилися у програмному комплексі ANSYS HFSS.

Ключові слова:

електромагнітне поле, поширення електромагнітного поля, екранування, ефективність екранування, Ansys

Список використаних джерел:

1. IEEE Guide--Adoption of IEC/TR 61000-3-7:2008, „Electromagnetic compatibility (EMC)--Limits--Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems“ IEEE Std 1453.1-2012 (Adoption of IEC/TR 61000-3-7:2008), 78 p., 2012, E-ISBN: 978-0-7381-7285-9J.

2. P. Vecchia, et al. “Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100kHz to 300GHz)”, INCIRP 16/2009.

3. R YOSHINO, Y., SHOTA, I., MICHIHIKO, K., MASAO, T., Assessment of human exposure to electromagnetic field from an intra-body communication device using intermediate-frequency electric field, International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE), 2012, 17-21.9.2012, Rome, s. 1-4.

4. B. Dolník, Electromagnetic compatibility. (Elektromagnetická kompatibilita). TU of Košice, dec. 2013, monography.

5. Vaimann, T.; Belahcen, A.; Kallaste, A. (2014). Changing of magnetic flux density distribution in a squirrel-cage induction motor with broken rotor bars. Electronics and Electrical Engineering, 20 (7), pp. 11–14.

6. M.S. Zhdanova, I.M.Varentsov, et al.: “Methods for modelling electromagnetic fields – Results from COMMEMI—the international project on the comparison of modelling methods for electromagnetic induction” Journal of Applied Geophysics, 1997, 133–271 s.

7. M. Pavlik, M. Lison, P. Kurimsky, Measuring of electromagnetic field shielding in the frequency range from 1 GHz to 9 GHz for windows in: Elektroenergetika 2015. - Košice : TU, 2015, s. 560-563.

Завантажити