МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

Автор:

Гора Роман Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ігнатенко Павло Леонідович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Вибір матеріалів суттєво впливає на показники якості виробів з деревини, зокрема на міцність та надійність, безпечність, естетичні вимоги.

Постановка проблеми. Характеристика будь-якого виробу з деревини визначається затратами на його проектування та виготовлення. Зокрема, експлуатаційна довговічність та надійність, відповідність функційним вимогам i вартість виробів залежать від ступеня раціональності їх конструювання. Ці показники визначаються, в тому числі обґрунтуванням оптимальності вибору конструкційного матеріалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конструюванню меблів і вибору для них матеріалів присвячені роботи З.Й. Дячуна (Національний лісотехнічний університет України), А.А. Барташевича та С.П. Трофимова. Питанням конструювання виробів з деревини та раціонального вибору конструкційних матеріалів присвячена робота Л.І. Радчука.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Якість виробів з деревини напряму залежить від матеріалів, які використані при їх виготовленні. Обґрунтований вибір матеріалів забезпечує необхідну надійність, довговічність, безпечність, сталість форми і розмірів виробу відповідно до призначення та умов експлуатації.

Постановка завдання. Провести огляд деревних матеріалів для виготовлення меблів і інших виробів з деревини. Розглянути переваги і недоліки деревних матеріалів і сферу їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Деревина, є достатньо міцним і легким конструкційним матеріалом. Вона легко обробляється на верстатах, має високі декоративні якості. До негативних властивостей деревини відноситься її анізотропність, гігроскопічність і біологічна нестійкість.

Для виготовлення виробів використовується натуральна деревина у вигляді пиломатеріалів (дошки, бруски, бруси), шпону струганого й лущеного.

Деревні матеріали отримують шляхом попереднього ділення деревини і наступного її склеювання. В залежності від вихідного матеріалу розрізняють масивні клеєні матеріали (із пиломатеріалів), шаруваті (із шпону), комбіновані (сполучення пиломатеріалів і шпону), клеєні (із стружки і волокон)

До деревних матеріалів відносяться одно- та багатошарові масивні щити, фанера, столярні плити, пустотілі щити, деревиноволокнисті плити, деревиноволокнисті плити МДФ, деревиностружкові плити, орієнтовано-стружкові плити ОСП (OSB). Деревні матеріали в основному застосовуються в меблевому виробництві та будівництві.

Висновки відповідно до статті. Проведений огляд матеріалів для виробів з деревини дає чітке уявлення про деревні матеріали, їх структуру, характеристики і сферу застосування. Наведена інформація може бути корисною студентам при вивченні дисципліни «Конструювання виробів з деревини».

Ключові слова:

деревина, матеріал, пиломатеріали, шпон, фанера, меблі

Список використаних джерел:

1. Гончаров Н. А. Технология изделий из древесины : учебник для вузов / Н. А. Гончаров, В. Ю. Башинский, Б. М. Буглай. – 2-е изд., испр. и дополн. – М. : Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.

2. Дячун З. Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби : навч. посіб. / З. Й. Дячун. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – Ч. 1. – 378 с.

3. Барташевич А. А. Конструирование мебели : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология и дизайн мебели» / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. – Минск : Современная школа, 2006. – 336 с. : 32 ил.

4. Радчук Л. И. Основы конструирования изделий из древесины : учеб. пособие / Л. И. Радчук. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 200 с. : ил.

Завантажити