ОЧИСТКА ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ПИТНИХ ЦІЛЕЙ У БАШТОВИХ ВОДОЗНЕЗАЛІЗНЮЮЧИХ УСТАНОВКАХ

Автор:

Мартинов Сергій Юрійович, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028, Україна)

Мінаєва Наталія Леонідівна, Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування (вул. Орлова, 35, м. Рівне, 33028, Україна).

Куницький Сергій Олегович, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. В зв’язку з складною економічною ситуацією в Україні, знищенням інфраструктури, руйнуванням існуючих водопроводів на сході країни гостро постало питання забезпечення населення якісною питною водою. При цьому потрібно щоб процес водопідготовки був простим та дешевим. Найкраще для цих цілей підходять підземні води, які часто не потребують ніяких водоочисних заходів.

Постановка проблеми. Зважаючи на те, що побудова комплексу очисних споруд, є порівняно дорогою справою та враховуючи постійне підвищення цін на енергоносії, необхідно запроваджувати такі установки, де будуть суміщуватися водоочисні фільтри з іншими спорудами систем водопостачання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід розробки станцій знезалізнення води та будівництво станцій баштового типу дозволив створити ряд станцій баштового типу, де в якості фільтрувального матеріалу використовувалися як звичайні важкі, так і пінополістирольні засипки. Проте більшість із запропонованих установок мають ряд недоліків.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На даний час, найбільш перспективними є реконструкція металевих водонапірних башт, для створення установок баштового типу з фільтром, завантаженим плаваючою пінополістирольною засипкою. Це дасть змогу створити місцеві схеми водопостачання невеликих населених пунктів, окремих підприємств чи групи об’єктів.

Постановка завдання. Створення конструкції башти-колони з пристроєм для знезалізнення води, що дозволяє проводити реконструкцію існуючих металевих водонапірних башт та є відносно дешевою, легкою в проектуванні та експлуатації

Викладення основного матеріалу. Запропонована конструкція впроваджена у с.Бохоники Вінницької області шляхом реконструкції існуючої металевої водонапірної башти. Наведені технічні характеристики установки та результати досліджень технологічних параметрів процесу знезалізнення при роботі установки у режимі перервного фільтроциклу. Проведені експериментальні дослідження на працюючій баштовій установці та отримано результати, що підтвердили ефективність роботи запропонованої конструкції. Розроблено рекомендації з проектування та експлуатації башти-колони з пристроєм для знезалізнення води.

Висновки. Результати впроваджуються в практику водопостачання сільських населених пунктів України.

Ключові слова:

питна вода, знезалізнення, баштова установка, металева водонапірна башта, плаваюча засипка, пінополістирольний фільтр

Список використаних джерел:

  1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) : Наказ МОЗ № 400 від 12.05.2010.

  2. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування: ДБН В.2.5-74:2013. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013.

3. Орлов В. О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням : монографія / В. О. Орлов. – Рівне, 2006. – 159 с.

4. Gruett G. Removing Problem Iron / G. Gruett // Water Technology. – 1993. – № 16 (3). – Pр. 48–51.

5. Оrlov V. Water defferrization in polystyrene foam filters with sediment layer / V. Orlov, S. Martynov, S. Kunitsky. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 94 с.

6. Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах : [монографія] / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, А. М. Орлова та ін. ; за заг. ред. В. О. Орлова. – Рівне : НУВГП, 2012. – 172 с.

7. Якість води з джерел централізованого водопостачання в Україні [Електронний ресурс] // Асоціація бутильовані води України. – Режим доступу : http://abwua.com/pro-vodu/yakist-vodi-z-dzherel-tsentralizovanogo-vodopostachannya-v-ukrayini/.

8. Орлов В. О. Впровадження установок для знезалізнення води баштового типу в системи водопостачання сільських населених пунктів / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, Н. Л. Мінаєва // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 2 (38). – С. 257–263.

9. Orlov V. O. Simulation the process of iron removal the underground water by polystyrene foam filters / V. Orlov, A. Safonyk, S. Martynov, S. Kunytskyi // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2016. – Vol. 9, №4. – Рр. 881–888.

10. Мінаєва Н. Л. Баштові установки для очистки підземних вод / Н. Л. Мінаєва, С. О. Куницький // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (29–30 вересня 2016 року). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 245–248.

Завантажити