ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСТИЛЬНОГО ПРОТИЗНОШУВАЛЬНОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО СКЛАДУ

УДК:621.893

Автор:

Пугач Руслан Сергійович, ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Відновлення працездатності деталей машин є найважливішим завданням, що стоїть перед сучасним машинобудуванням. Більшість машин виходить з ладу через знос деталей. З цієї причини утворення захисної структури на поверхнях тертя, що компенсує знос, при введенні в трібосреду ультрадисперсного порошку з природних матеріалів, є важливим і своєчасним.

Постановка проблеми. Наведено результати випробувань, які підтверджують ефективність використання природних добавок, що забезпечують компенсацію розмірного зносу елементів машин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні методи боротьби із зносом, але вони пов'язані з технологією виготовлення деталей або ж із застосуванням різного виду добавок до мастил. Важливу роль в зменшенні зносу грають добавки на основі дрібнодисперсних порошків з гірської породи - серпентиніт.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Отримання нових приповерхневих шарів металу за рахунок модифікування поверхні геомодифікатором тертя з утворенням зносостійких покриттів з високим рівнем фізико-механічних і трибологічних властивостей.

Постановка задачі. Дослідити процес модифікування поверхонь деталей за рахунок додавання до складу масла геомодифікатора тертя.

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто процес реновації приповерхневого шару конструкційної легованої сталі. Наведено результати випробувань на зносостійкість, визначені параметри шорсткості, а так само зміни елементного складу в поверхні металу.

Висновки відповідно до статті. Ефект застосування геомодифікаторів тертя полягає у модифікуванні зношених поверхонь, а так само дозволяє форсувати процес підробітки деталей і отримати підвищені фізико-механічні властивості поверхонь тертя.

Ключові слова:

геомодифікатор тертя, диспергування, шорсткість, реновація, знос, модифікування

Список використаних джерел:

1. Дунаев А. В. Состояние применения нетрадиционной триботехники для безремонтного восстановления сопряжений трения узлов и агрегатов машин и оборудования / А. В. Дунаев // Сборник научных трудов. Семинар «Современные технологии в горном машиностроении». – М. : МГГУ, 2012. – С. 154–163.

2. Миняев Ю. Н. Трибохимическая технология восстановления изношенных узлов стационарных поршневых компрессоров / Ю. Н. Миняев, Н. П. Ткач, В. В. Молодцов // Горный информационно-аналитический бюллетень : научно-технический журнал. – 2009. – № 12, т. 16. – С. 357–362.

3. Соловйов С. М. Повышение несущей способности тяжелонагруженных пар трения / С. М. Соловйов, С. Ж. Боду // Наукові праці. Техногенна безпека. – 2012. – Вип. 191, т. 203 . – С. 27–31.

4. Телух Д. М. Введение в проблему использования природных слоистых гидросиликатов в трибосопряжениях / Д. М. Телух, В. П. Кузьмин, В. В. Усачев // Трение, износ, смазка. – 2009. – № 3.

5. Didyk R. P. New technology of modifying a machine element surface in an attempt to overcome the tribological barrier / R. P. Didyk, R. S. Puhach, V. A. Kozechko // State Higher Educational Institution «National Mining University». – Д. : НГУ, 2015. – № 5 (149). – С. 59–63.

6. Didyk R. P. Technology of Modifying a Machine Element / R. P. Didyk, R. S. Puhach // Mechanics, Materials Science & Engineering Journal. – Sankt Lorenzen, Austria, March 2016. – Vol. 3. – Рр. 14–18.

7. Ткаченко Э. А. Самоорганизация механической активации и механо-химических твердофазных реакций геомодификаторов трения в подвижных сопряжениях / Э. А. Ткаченко // Прогресивні технології і системи машинобудування. – 2014. – Вип. 2 (48). – С. 137–146.

8. Ткаченко Э. А. Нанотехнология компенсации размерного износа подвижных сопряжений элементов машин / Э. А. Ткаченко, Д. А. Кононов // Прогресивні технології і системи машинобудування. – 2012. – Вип. 1, 2 (44). – С. 255–263.

Завантажити