НАНОРОЗМІРНІ ФРАКЦІЇ ТВЕРДОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВАРЮВАЛЬНИХ АЕРОЗОЛІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ПОКРИТИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ (VI)

УДК:(621.791.037:546.76-168):613.155

Автор:

Демецька Олександра Віталіївна, ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" (вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна).

Андрусишина Ірина Миколаївна, ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" (вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна).

Ткаченко Тетяна Юріївна, ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" (вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна).

Лук’яненко Анна Олегівна, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (вул. Малєвіча, 11, м. Київ, 03680, Україна)

Полукаров Юрій Олексійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Зварювальні аерозолі як професійна шкідливість вивчаються досить давно, але дотепер не вирішено багато питань щодо залежності їхньої біологічної агресивності від основних фізико-хімічних властивостей.

Постановка проблеми. Дані стосовно особливостей біологічної дії нанорозмірних фракцій зварювальних аерозолів, а також кількісного розподілу та динаміки існування в повітрі робочої зони, відсутні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Відомі дослідження західних науковців щодо вивчення депонування нанорозмірних фракцій твердої складової зварювального аерозолю (ТСЗА) у респіраторному тракті зварників шляхом використання індивідуальних пробовідбірників.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. При дослідженні нанорозмірних фракцій ТСЗА певною мірою не використовуються підходи, що сьогодні є притаманними при дослідженні наноматеріалів, отриманих за допомогою нанотехнологій.

Постановка завдання. З метою оцінки емісії наночастинок в повітря робочої зони  дослідити нанорозмірні фракції, що утворюються при зварюванні покритими електродами (дослідні та серійні) зі зниженим вмістом хрому (VI).

Викладення основного матеріалу. Було досліджено емісію в повітря робочої зони наночастинок при зварюванні  високолегованими марками дослідних електродів з рутиловим видом покриття (п’ять марок) та різним типом зв’язуючого зі зниженим вмістом хрому (VI), а також серійним електродом Cristal з рутиловим видом покриття в зварювально-затравлювальному комплексі ДУ «Інституту медицини праці НАМН». Також було проаналізовано проби повітря, відібрані під час зварювання дослідними електродами щодо вмісту нанорозмірних металів.

Висновки відповідно до статті. Дослідні електроди при зварюванні продемонстрували тенденцію щодо зменшення емісії в повітря робочої зони нанорозмірних металів, зокрема, хрому, що кореспондує зі зниженням вмісту цього елементу в їхньому складі.

Ключові слова:

нанорозмірні фракції, зварювальні аерозолі, зварювальні електроди, повітря робочої зони, хром (VI)

Список використаних джерел:

1. Berlinger B. Physicochemical characterisation of different welding aerosols / Berlinger B., Benker N., Weinbruch S., L`Vov B., Ebert M., Koch W., Ellingsen D. G., Thomassen Y. // Anal Bioanal Chemistry. 2011, Feb;399(5):1773-80.

2. Pietroiusti A, Magrini A. Engineered nanoparticles at the workplace: current knowledge about workers' risk // Occup Med (Lond). 2014, 64(5):319-330.

3. Oberdörster G. Safety assessment for nanotechnology and nanomedicine: concepts of nanotoxicology// J Intern Med. 2010 Jan;267(1):89-105.

4. Elder А. Translocation of Inhaled Ultrafine Manganese Oxide Particles to the Central Nervous System / A. Elder, R. Gelein, V. Silva // Environmental Health Perspectives. 2006, Aug; 114(8): 1172–1178.

5. Cena LGChisholm WPKeane MJChen BTA Field Study on the Respiratory Deposition of the Nano-Sized Fraction of Mild and Stainless Steel Welding Fume Metals //J Occup Environ Hyg. 2015, 12(10): 721–728.

6. Antonini JM, Roberts JR, Stone S, Chen BT, Schwegler-Berry D, Chapman R, Zeidler-Erdely PC, Andrews RN, Frazer DG. Persistence of deposited metals in the lungs after stainless steel and mild steel welding fume inhalation in rats//Arch Toxicol. 2011 May;85(5):487-98.

7. BSI-British Standards, Nanotechnologies — Part 2: Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials. PD 6699-2: 2007, BSI 2007.December 2007.

Завантажити