ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ З РІЗНОЮ ПРОСТОРОВОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ

УДК:528.8:004.9

Автор:

Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Житник Олег Едуардович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Завдяки невпинному розвитку технологій дистанційне зондування Землі стало важливим інструментом у дослідженні земної поверхні на сьогодні.

Постановка проблеми. Наразі навколо Землі обертаються сотні супутників дистанційного зондування Землі. Через своє різноманіття постає задача порівняння характеристик знімків найбільш вагомих екземплярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання дистанційного зондування на практиці наразі активно висвітлюється як закордонними, так і вітчизняними авторами.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Хоча були спроби аналізу і порівняння характеристик супутників дистанційного зондування Землі, та все ж не було проведено широкого огляду і співставлення космічних апаратів.

Постановка завдання. У цій статті пропонується розглянути та порівняти визначальні характеристики оптико-електронних систем знакових супутників дистанційного зондування.

Викладення основного матеріалу. На сьогодні дистанційне зондування Землі стало використовуватися у низці галузей народного господарства [1]. Воно може проводитися як з космосу, так і з повітря та наземних вишок [2]. Космічна зйомка не потребує початкових капіталовкладень. Деякі космічні знімки навіть представляються у вільному доступі. Тому було розглянуто найбільш вагомі зразки проведення космічної зйомки на сьогодні та досліджено їхні характеристики та доступність. Таким чином, були розглянуті знімки з AVHRR, MODIS, ASTER, Landsat 7 і 8, MSISPOT 6 і 7, Pleiades-1A і 1BWorldView-1, 2, 3, 4 та GeoEye-1.

Висновки відповідно до статті. Було проведено порівняння основних засобів дистанційного зондування Землі з космосу. Було визначено штучні супутники з безкоштовними, найбільш оперативними та найбільш детальними знімками Землі.

Ключові слова:

дистанційне зондування Землі, штучний супутник Землі, сканування, аерокосмічна зйомка, спектральний канал, просторова роздільна здатність

Список використаних джерел:

1. Aggarwal S. Principles of Remote Sensing / S. Aggarwal // Satellite Remote Sensing and GIS Applications in Agricultural Meteorology : Proceedings of a Training Workshop, 7–11 July 2003. – Dehra Dun, India, 2004. – Pp. 23–38.

2. Критерии выбора данных ДЗЗ для топографического картографирования / В. Н. Адров, Ю. И. Карионов, П. С. Титаров, А. Д. Чекурин. – М. : Ракурс, 2004. – 10 с.

3. Carfagna E. Cost-effectiveness of Remote Sensing in Agricultural and Environmental Statistics / E. Carfagna // Proceedings of the Conference on Agricultural and Environmental Statistical Applications in Rome (CAESAR), 5–7 June 2001. – Vol. 3. – Pp. 618–627.

4. Воробьева А. А. Дистанционное зондирование Земли / А. А. Воробьева. – СПб. : СПбУ ИТМО, 2012. – 168 с.

5. AVHRR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nsof.class.noaa.gov/data_available/avhrr/index.htm.

6. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eoweb.dlr.de:8080/short_guide/D-MODIS.html.

7. ASTER Satellite Sensor [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/aster/.

8. LandSat 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/LandSat-7.

9. LandSat-8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/LandSat-8.

10. Copernicus: Sentinel-2 — The Optical Imaging Mission for Land Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/copernicus-sentinel-2.

11. SPOT-6 and SPOT-7 Commercial Imaging Constellation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/spot-6-7.

12. Pleiades-1A, 1B [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://innoter.com/satellites/924.

13. Спутник ДЗЗ. Все спутники ДЗЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecoruspace.me/WorldView-1.html.

14. GeoEye-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.racurs.ru/?page=456.

Завантажити