UML-МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ

УДК:004.9

Автор:

Акименко Андрій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Нестеренко Сергій Олександрович,

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Безпілотні авіаційні комплекси стають все більш і більш популярними у різноманітних галузях людської діяльності. Це викликає зріст кількості проектів пов’язаних з розробкою та впровадженням безпілотних систем.

Постановка проблеми.  Розробка моделі системи управління безпілотного комплексу значно зменшує строки та вартість впровадження безпілотної системи. Моделювання також дозволяє на попередніх етапах розробки, оцінити якість майбутньої системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  В літературі є багато підходів до розробки систем керування БпАК. Більшість з них стосується окремих аспектів вибору або узгодження їх елементів. Робіт, які могли б забезпечити системний підхід до розробки систем управління БАС, в даний час недостатньо.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Інженерний підхід до розробки безпілотних комплексів досить часто не враховує той факт, що комплекс є не тільки технічною системою, а, що дуже важливо, – складною програмно-апаратною. Отже, застосування методик розробки програмних систем може дати непоганий результат.

Постановка завдання.  Метою цієї статті є опис UML-моделі системи управління безпілотним авіаційним комплексом, що дозволить уніфікувати та узагальнити вже відомі напрацювання в галузі розробки БпАК.

Викладення основного матеріалу. UML-діаграми повністю описують функціональні можливості та поведінку системи управління і її окремих складових.

За допомогою діаграми компонентів описано архітектуру системи управління безпілотним авіаційним комплексом, що дає можливість виділити основні складові комплексу, а також, взявши до уваги, можливість введення якісних оцінок для кожного артефакту, перейти до питань пов’язаних з проведенням якісного оцінювання БпАК, побудованого на вищевикладених принципах.

Висновки відповідно до статті.  Використання об’єктно-орієнтованої методології проведення аналізу дозволило, ґрунтуючись на стандартній структурній схемі системи управління, розробити узагальнену модель безпілотного комплексу.

Ключові слова:

безпілотні літальні апарати, безпілотні авіаційні комплекси, система управління БпАК, об’єктно-орієнтоване проектування

Список використаних джерел:

  1. Albus J. et al. 4D/Real-time Control System (4D/RCS): A Reference Model Architecture for Unmanned Vehicle Systems v2.0, NIST, NISTIR 6910, 2002.

  2. Jameson S., Franke J., Szczerba R., Stockdale S. Collaborative Autonomy for Manned / Unmanned Teams. AHS International Forum 61. Grapevine. TX. 2005.

  3. Функціональна стратифікація структур систем керування безпілотних авіаційних комплексів / С. Нестеренко, А. Акименко, О. Герасименко, Ю. Камак, М. Геращенко // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 2 (4). – С. 123–130.

  4. Интеллектуальное управление транспортными средствами: стандарты, проекты, реализации / Г. С. Осипов, И. А. Тихомиров, В. М. Хачумов, К. С. Яковлев // Авиакосмическое приборостроение. – 2009. – № 6. – С. 34–43.

  5. Акименко А. М. Використання UML під час проектування складних програмних систем / А. М. Акименко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : зб. – 2011. – № 49. – С.164-170.

Завантажити