ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПРОВОДІВ

УДК:528.4:332.3

Автор:

Гумен Микола Борисович,

Гумен Тамара Федосіївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Газопроводи відіграють важливу роль у житті суспільства, а їх руйнування спричинює тяжкі екологічні наслідки. Тому актуальним є забезпеченнямоніторингу технічного стану газопроводів з метою упередження аварійних ситуацій.

Постановка проблеми. Величезна протяжність і розгалуженість газопроводів в Україні істотно обмежує застосування відомих систем діагностики їх технічного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження показують, що найбільш ефективними технічними засобами моніторингу газопроводів є телекомунікаційні системи на базі сучасних мережних технологій.

Мета статті. Запропонувати телекомунікаційну систему для виявлення місць витоку газу з газопроводів, екологічного моніторингу довкілля, захисту газопроводу від несанкціонованого доступу та забезпечення обміну інформацією між складовими системи та центральним вузлом.

Виклад основного матеріалу. Телекомунікаційна система моніторингу газопроводу виявляє витоки газу, забезпечує управління і контроль експлуатацією газопроводу на основі бездротових технологій, обмін інформацією між обладнанням і центральним пунктом управління, моніторинг екологічної ситуації та захищає об’єкт від несанкціонованого доступу. Ключовими компонентами системи є роутер, бездротові інфрачервоні датчики витоків газу, бездротові датчики температури, датчики вібрацій, перетворювачі вібрацій та промислові Ethernet-камери відеоспостереження. Система сумісна з мережею GSM. Для зменшення залежності елементів системи від центрального джерела живлення застосовується декілька автономних джерел.

Висновки. На сьогодні в газотранспортній галузі спостерігається підвищений попит на багатофункціональні і комплексні рішення, коли моніторинг та інформаційні послуги можуть здійснюватися з використанням сучасних телекомунікаційних засобів, що дають змогу обробляти і отримувати інформацію у форматі єдиного інтерфейсу.

Ключові слова:

газопроводи, телекомунікаційна система, технічна діагностика, датчик, безпека експлуатації, бездротові мережні технології

Список використаних джерел:

1. Каминский А. А. Методы определения напряженно-деформированного состояния и трещиностойкости газо- и нефтепроводов (обзор) / А. А. Каминский, В. Н. Бастун // Прикладная механика.  1997.  Т. 33, № 8.  C. 3–30.

2. Фомічов С. К. Моніторинг технічного стану магістральних газопроводів / С. К. Фомічов, С. М. Мінаков, М. А. Яременко // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів : зб. наук. праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції ЛЕОТЕСТ-2010 (15-20 лютого 2010 р., Славськ).  Львів : ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 2010.  С. 16–18.

3. Рекомендации по выбору способа мониторинга технического состояния трубопроводов / А. А. Белов, Ю. Д. Иванов, А. А. Шестаков, С. Г. Царева, Э. В. Шишков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 10. – С. 63–66.

4. Стаднюк Е. И. Обнаружение и устранение гидратных пробок в газопроводах / Е. И. Стаднюк, В. П. Шиян // Современные техника и технологи : сб. докладов XХ Международной научно-практической конференции (14-18 апреля 2014 г., Томск). – Томск : Изд-во ТПУ, 2014. – С. 105–106.

5. Системы обнаружения утечек из трубопроводов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://refdb.ru/look/1995196.html.

6. Хренов Н. Н. Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Аэрокосмические методы и обработка материалов / Н .Н. Хренов. – М. : Газоил Пресс, 2003. – 351 с.

7. Продукція MOXA в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moxa.com.ua/2008/products.html.

8. Инфракрасные газовые датчики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gas-sensor.ru/ndir-gas-sensor.html.

9. Беспроводные прецизионные датчики температуры с автономным питанием для промышленных сетей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ptelectronics.ru/stati/.

10. Датчик вібрацій VSA003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifm.com/products/hke/ds/VSA003.html.

Завантажити