ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПРОВОДІВ

УДК:528.4:332.3

Автор:

Гумен Микола Борисович, Національний авіаційний університет (просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03068, Україна)

Гумен Тамара Федосіївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Газопроводи відіграють важливу роль у житті суспільства, а їх руйнування спричинює тяжкі екологічні наслідки. Тому актуальним є забезпеченнямоніторингу технічного стану газопроводів з метою упередження аварійних ситуацій.

Постановка проблеми. Величезна протяжність і розгалуженість газопроводів в Україні істотно обмежує застосування відомих систем діагностики їх технічного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження показують, що найбільш ефективними технічними засобами моніторингу газопроводів є телекомунікаційні системи на базі сучасних мережних технологій.

Мета статті. Запропонувати телекомунікаційну систему для виявлення місць витоку газу з газопроводів, екологічного моніторингу довкілля, захисту газопроводу від несанкціонованого доступу та забезпечення обміну інформацією між складовими системи та центральним вузлом.

Виклад основного матеріалу. Телекомунікаційна система моніторингу газопроводу виявляє витоки газу, забезпечує управління і контроль експлуатацією газопроводу на основі бездротових технологій, обмін інформацією між обладнанням і центральним пунктом управління, моніторинг екологічної ситуації та захищає об’єкт від несанкціонованого доступу. Ключовими компонентами системи є роутер, бездротові інфрачервоні датчики витоків газу, бездротові датчики температури, датчики вібрацій, перетворювачі вібрацій та промислові Ethernet-камери відеоспостереження. Система сумісна з мережею GSM. Для зменшення залежності елементів системи від центрального джерела живлення застосовується декілька автономних джерел.

Висновки. На сьогодні в газотранспортній галузі спостерігається підвищений попит на багатофункціональні і комплексні рішення, коли моніторинг та інформаційні послуги можуть здійснюватися з використанням сучасних телекомунікаційних засобів, що дають змогу обробляти і отримувати інформацію у форматі єдиного інтерфейсу.

Ключові слова:

газопроводи, телекомунікаційна система, технічна діагностика, датчик, безпека експлуатації, бездротові мережні технології

Список використаних джерел:

1. Каминский А. А. Методы определения напряженно-деформированного состояния и трещиностойкости газо- и нефтепроводов (обзор) / А. А. Каминский, В. Н. Бастун // Прикладная механика.  1997.  Т. 33, № 8.  C. 3–30.

2. Фомічов С. К. Моніторинг технічного стану магістральних газопроводів / С. К. Фомічов, С. М. Мінаков, М. А. Яременко // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів : зб. наук. праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції ЛЕОТЕСТ-2010 (15-20 лютого 2010 р., Славськ).  Львів : ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 2010.  С. 16–18.

3. Рекомендации по выбору способа мониторинга технического состояния трубопроводов / А. А. Белов, Ю. Д. Иванов, А. А. Шестаков, С. Г. Царева, Э. В. Шишков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 10. – С. 63–66.

4. Стаднюк Е. И. Обнаружение и устранение гидратных пробок в газопроводах / Е. И. Стаднюк, В. П. Шиян // Современные техника и технологи : сб. докладов XХ Международной научно-практической конференции (14-18 апреля 2014 г., Томск). – Томск : Изд-во ТПУ, 2014. – С. 105–106.

5. Системы обнаружения утечек из трубопроводов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://refdb.ru/look/1995196.html.

6. Хренов Н. Н. Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Аэрокосмические методы и обработка материалов / Н .Н. Хренов. – М. : Газоил Пресс, 2003. – 351 с.

7. Продукція MOXA в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moxa.com.ua/2008/products.html.

8. Инфракрасные газовые датчики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gas-sensor.ru/ndir-gas-sensor.html.

9. Беспроводные прецизионные датчики температуры с автономным питанием для промышленных сетей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ptelectronics.ru/stati/.

10. Датчик вібрацій VSA003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifm.com/products/hke/ds/VSA003.html.

Завантажити