РОЗРОБКА ПРОГНОЗНИХ СЦЕНАРІЇВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТІВ

УДК:621.311

Автор:

Степашко Володимир Семенович , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Трачук Андрій Романович , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуті проблемні питання споживання електроенергії по Україні. Проаналізовано динаміку споживання електроенергії та запропоновані методичні рекомендації ходо ефективного використання електроенергії. Досліджені та прогнозовані прогнозні сценарії споживання електроенергії загалом по всій УкраїніБазовою основою формування енергосистеми України являється побудова прогнозних сценаріїв по різним видам енергоресурсів та різноманітним критеріям ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Проблема ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів постає вкрай важливою для сталого економічного розвитку енергетики на фоні збереження залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв, з одного боку, а також зростання цін на дані ресурси. Рішення даної проблеми пов’язано не тільки з забезпеченням енергетичної безпеки країни, але також, з підвищенням рівня розвитку регіонів країни та забезпечення якості життя його населення.

Ключові слова:

енергетичний баланс, енергозбереження, енергоефективність, енергетична статистика

Список використаних джерел:

1. Ивахненко А. Г. Принятие решений на основе самоорганизации / А. Г. Ивахненко, Ю. П. Зайченко, В. Д. Димитров. – М. : Советское радио, 1976. – 280 с.

2. Кравець І. О. Дослідження методів статистичного та інтелектуального аналізу для авторегресійних моделей / І. О. Кравець, Г. О. Афанасьєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 93. – С. 54–62.

3. Економічна безпека регіону: єдність теорії, методології дослідження і практики / А. И. Татаркин, А. А. Куклин, О. А. Романова та ін. – Єкатеринбург : Урал. 2007. – 240 с.

4. Савенко Ю. Н. Енергетичний баланс. Деякі питання теорії і практики / Ю. Н. Савенко, Е. О. Штейнгауз. – М. : Енергія, 2011. – 184с.

5. Дмитриевский А. Н. Электроэнергетика в XXI веке / А. Н. Дмитриевский // Энергетическое хозяйство. – 2002. – № 12. – С. 14–17.

6. Котлер В. Р. Потребление первичной энергии и структура топливопотребления в мире / В. Р. Котлер // Электрические станции. – 2002. – № 7. – С. 71.

Завантажити