ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ІЗОПРОПАНОЛЬНОГО ТА ВОДНО-ІЗОПРОПАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТІВ ВИЧАВКІВ ВИНОГРАДУ CОРТУ VITISLABRUSCA × VITISVINIFERA

УДК:620.197

Автор:

Воробйова Вікторія Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Чигиринець Олена Едуардівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Шакун Анастасія Сергіївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Тенденція в області виробництва косметичної продукції спрямована в першу чергу на створення нових рецептур з використанням комплексу біологічно активних речовин (БАР) саме природного походження.

Постановка проблеми. Тому пошук перспективний видів рослинної сировини або відходів її переробки для отримання практично важливих сполук є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У більш ранніх дослідженнях було показано, що продукти переробки винограду, а саме ізопропанольний екстракт гребенів, є джерелом БАР. Однак одержаний екстракт містить невелику кількість водорозчинних антиоксидантів, що обумовлено типом екстрагенту.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час не з'ясованим залишається можливість використання інших відходів виноградної промисловості - вичавок винограду для отримання сполук натурального походження.

Постановка завдання. Тому необхідним є порівняльне дослідження якісного складу різних екстрактів вичавок винограду при використанні в якості екстрагенту спиртового та водно-спиртового розчину.

Викладення основного матеріалу. Методом газової хромато-мас-спектрометрії вивчено компонентний склад досліджуваних екстрактів вичавок винограду (сімейства Vítis сорти Vitislabrusca × Vitisvinifera.). У складі ізопропанольних екстракту вичавок винограду міститься 22 індивідуальний компонент, присутніх в кількості більше 0,1%. Дослідження складу показали, що основними компонентами є альдегіди (капроновий, енантовий, фенілацетальдегід, бутаналь, нонаналь, цитраль), жирні кислоти (гексадекановая, лінолева і (9Z) -Октадеценовая кислота), а також терпенові сполуки. У складі водно-ізопропанольних екстракту додатково ідентифіковані фенольні сполуки. ІЧ-спектральний аналіз підтверджує наявність в екстрактах вичавок винограду сполук, визначених мас-спектральним методом аналізу.

Висновки відповідно до статті. Найбільш цінними органічними сполуками екстракту жмиху винограду є аліфатичні альдегіди та фенольні сполуки. Підтверджена можливість використання ізопропанольного та водно-ізопропанольнгого екстрактів жмиху винограду для створення косметичних засобів і продукції з високою біологічною цінністю.

Ключові слова:

вичавки винограду V. Labrusca, ізопропанольний, водно-ізопропанольний, екстракт, газова хромато-мас-спектрометрія, альдегіди, жирні кислоти, фенольні сполуки

Список використаних джерел:

 1. Laura Rubióa. Recent Advances in Biologically Active Compounds in Herbs and Spices: A Review of the Most Effective Antioxidant and Anti-Inflammatory Active Principles / Laura Rubióa, Maria-José Motilvaa, Maria-Paz Romeroa // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. – 2013. – Vol. 53, Is. 9. – Рp. 943–953.

 2. Balboaa Elena M. Potential of antioxidant extracts produced by aqueous processing of renewable resources for the formulation of cosmetics / M. Elena Balboaa, Daniele R. Nogueirac, Noelia González-López // Industrial Crops and Products. – 2014. – Vol. 58. – Рр. 104–110.

 3. Hegde, Sachet. A Review of the Medicinal Properties, Phytochemical and Biological Active Compounds of Tinospora sinensis (Lour.) Merr. // JournalJournal of Biologically Active Products from Nature. – 2016. – Vol. 6, Is. 9. – Рp. 84–94.

 4. Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда / В. И. Воробьева, Е. Є. Чигиринец, В. Г. Ефимова, Т. Н. Пилипенко, В. А. Пичахчи // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). – С. 189–195.

 5. Екстракція рослинної сировини : навч. посіб. / Ю. І. Сидоров, І. І. Губицька, Р. Т. Конечна, В. П. Новіков. – Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 336 с.

 6. Биологически активные вещества винограда: классификация, фармакологические эффекты, лекарственные препараты и БАД на их основе / А. В. Ерёмина, В. А Попков, Е. А. Дегтярёва, В. Ю. Решетняк // Натуротерапия и гомеопатия (Naturoterapyya and Homeopathy). – 2003. – № 4. – С. 27–30.

 7. Francisco J. Pérez. Bioactive Gibberellins in seeded and seedless grapes: Identification and changes in content during berry development / Francisco J. Pérez, Camilo Viani, Julio Retamales // American journal of enology and viticulture. – 2000. – Vol. 51. – Рp. 315–318.

 8. Dorman H.J.D. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils / H.J.D. Dorman, S.G. Deans // Journal of Applied Microbiology. – 2000. – Vol. 88. – Рр. 308–316.

 9. Ben Arfa A. Antimicrobial activity of carvacrol related to its chemical structure / Arfa A. Ben, S. Combes L. Preziosi-Belloy, N. Gontard, P. Chalier // Lett. Appl. Microbiol. – 2006. – Vol. 43, Is. 2. – Рр. 119–236.

 10. Chemical composition and antibacterial activity of Menthapulegium L. and Menthaspicata L. essential oils / H. Boukhebti, A. NadjibChaker, H. Belhadj, F. M. Sahli Ramdhani, H. Laouer, D. Harzallah // Der Pharm. Lett. – 2011. – Vol. 3, №. 4. – Рp. 267–275.

 11. Anna Maria Papini. Cosmetics toward peptide-based cosmeceutics / Anna Maria Papini // Chimica Oggi-Chemistry Toda. – 2010. – Vol. 8 (6). – Рp. 3–5.

 12. Rastogi Suresh C. Menne Natural ingredients based cosmetics / C. Suresh Rastogi, D. Jeanne Johansen Torkil // Contact Dermatitis. – 1996. – Vol. 34. – Рр. 423–426.

Завантажити