АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ ПРОСОЧЕНИХ СИЛОКСАНАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПОРИСТИХ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ

УДК:621.215

Автор:

Золотарьова Оксана Григорівна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мережко Ніна Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Актуальність виконаних досліджень полягає в підвищенні атмосферостійкості будівельних пористих нерудних матеріалів, просочених кремнійорганічними сполуками різних складів.

Постановка проблеми. Пористі нерудні матеріали є найменш стійкими до дії атмосферних факторів, що обумовлює доцільність їх обробки кремнійорганічними просочуючими складами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш повно вивчені питання підвищення атмосферостійкості бетонів. Гідрофобний захист з використанням кремнійорганічних сполук застосовується також для підвищення атмосферостійкості пам’ятників історії та культури.

Виділення недосліджених частин загальної проблемиОдним із ефективних шляхів захисту нерудних матеріалів будівельного призначення є використанні кремнійорганічних сполук різного складу. Але практично відсутня інформація стосовно можливості підвищення атмосферостійкості пористих нерудних матеріалів.

Постановка завдання. Завданням цієї роботи є оцінка атмосферостійкості будівельних пористих нерудних матеріалів силікатного (пісковик, туф) та карбонатного (вапняк, черепашник) походження, просочених кремнійорганічними сполуками різного складу.

Викладення основного матеріалуВ якості об’єктів досліджень використано найбільш розповсюджені у виробничій практиці будівельні облицювальні пористі нерудні матеріали силікатного (пісковик, туф) та карбонатного (вапняк, черепашник) походження. Проведено дослідження властивостей просочених силоксанами матеріалів. Оцінено ефективність застосування кремнійорганічних просочуючих складів для підвищення атмосферостійкості пористого природного каменю.

Висновки відповідно до статтіНезважаючи на суттєві відмінності в хімічних складах, характерах та об’ємах пористості, зафіксовано певні закономірності щодо ефективності застосування просочуючих кремнійорганічних складів. Встановлено, що найвищу атмосферостійкість мають пористі нерудні матеріали, просочені трикомпонентним складом метилсиліконату калію, етил– і фенілсиліконатів натрію.

Ключові слова:

атмосферостійкість, будівельні пористі нерудні матеріали, природний камінь, просочення, силоксани, кремнійорганічні сполуки, вапняк, черепашник, туф, піскови

Список використаних джерел:

1. Chaomin W. (1985). New field impregnation technology and its effect on the durability of PIC / W. Chaomin, X. Pefen, H. Yunbin // Gem Concrete : Practics Beijing International Symposium. (Beijing, May 14–17, 1985), pp. 1.

2. Підвищення атмосферостійкості цементобетонних матеріалів поверхневою обробкою силоксановими композиціями / П. М. Коваль, Д. Ю. Колесник, В. Г. Сиченко, А. П. Баглай // Нові технології в будівництві. – 2005. – № 1 (9). – С. 65–68.

3. Мухаметрахимов Р. Х. Исследование влияния кремнийорганических соединений на свойства фиброцементных плит / Р. Х. Мухаметрахимов, В. С. Готов // Известия КГАСУ. – 2011. – № 4 (18). – С. 254–258.

4. Варшавець П. Г. Сучасні методи захисту будівельних матеріалів від зовнішніх агресивних факторів / П. Г. Варшавець, П. В. Захарченко // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2012. – Вип. 45. – С. 73–75.

5. Золотарьова О. Кремнійорганічні сполуки для гідрофобізації нерудних матеріалів / О. Золотарьова // Товари і ринки. – 2013. – № 2 (16). – С. 148–154.

6. Никитин М. К. Применение кремнийорганических материалов в реставрации памятников истории и культуры / М. К. Никитин, С. А. Шадрин // Кремнийорганические соединения и материалы на их основе. – Л. : Наука, 1984. – С. 231–238.

7. Мережко Н. Фізико-технічні властивості просочених кремнійорганічними сполуками пористих нерудних матеріалів / Н. Мережко, О. Золотарьова // Товари і ринки. – 2016. – № 2 (22). – С. 73–82.

Завантажити