АНАЛІЗ РИНКУ РУБІНІВ ЗА ЯКІСНИМИ ТА ВАРТІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-66-74

Автор:

Індутний Володимир Васильович, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мережко Ніна Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Пірковіч Катерина Анатоліївна, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Рубіни, як окремий товар та складова ювелірних виробів, залишаються на ринках і знаходять свого покупця майже в усіх країнах світу незалежно від стану їх економічного розвитку.

Постановка проблеми. Природні рубіни є одними з найбільш дорогих коштовних каменів, які використовуються для створення дуже цінних ювелірних прикрас, тому важливо мати обґрунтовану методику для визначення прогнозованої вартості рубінів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У деяких наукових роботах викладено теоретичні засади і практичні рекомендації для прогнозування вартості культурних цінностей та представлено методику аналізу ринку культурних цінностей за якісними та вартісними параметрами.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оцінювання рубінів має свою специфіку, тому існує нагальна потреба в методичних підходах до визначення прогнозованої вартості природних рубінів.

Постановка завдання. Мета цієї роботи полягає в дослідженні поточних цінових показників на природні рубіни, що представлені на ринку України, а також проектуванні спеціальної шкали для їх якісної оцінки й таблиці рекомендованих вартісних показників для використання в експертній діяльності.

Викладення основного матеріалу. У статті описано процес проектування шкали для оцінки якості природних рубінів. В основу шкали покладені уявлення про кількість позитивної інформації про товар, пропорційним до якої є показник прогнозованої вартості. Консолідована шкала якості рубінів фрагментована на три товарознавчі групи – рубіни низької якості та облагороджені, рубіни високої якості не облагороджені та рубіни не облагороджені найвищої якості (рідкісні та унікальні).

Висновки відповідно до статті. На основі результатів дослідження запропоновано таблицю рекомендованих показників вартості на природні рубіни різної якості для практичного використання суб’єктами оціночної діяльності.

Ключові слова:

рубіни, аналіз ринку, якість, прогнозована вартість, критерії оцінки

Список використаних джерел:

1. Балицкий В. С. Синтетические аналоги и имитация природных драгоценных камней / В. С. Балицкий, Е. Е. Лисицына. – М. : Недра, 1981. – 158 с.

2. Дронова Н. Д. Оценка рыночной стоимости драгоценных камней и ювелирных изделий / Н. Д. Дронова. – М. : Дело, 2001. – 295 с.

3. Дронова Н. Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий / Н. Д. Дронова, Р. Х. Аккалаева. – М. : МАОК, 2004. – 158 с.

4. Елисеева И. И. Группировка, корреляция, распознавание образов / И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников. – М. : Статистика, 1977. – 144 с.

5. Індутний В. В. Оцінка пам’яток культури / В. В. Індутний. – К. : СПД Моляр С.В., 2009. – 537 с.

6. Індутний В. В. Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам’яток культури / В. В. Індутний // Культура і сучасність: альманах. – 2014. – № 2. – С. 70–78.

7. Киевленко Е. Я. Геология месторождений драгоценных камней / Е. Я. Киевленко, Н. Н. Сенкевич, А. П. Гаврилов. – М. : Недра, 1974.  279 с.

8. Кунц Дж. Камни-талисманы. Уникальные сведения о драгоценных камнях / Дж. Кунц. – М. : REFL-book; К.: Ваклер, 1997. 287 с.

9. Минералогическая энциклопедия / [под ред. К. Фрея]. – Л. : Недра, 1986. – 512 с.

10. Рид П.Дж. Геммологический словарь / П. Дж. Рид. – Л. : Недра, 1986. – 387с.

11.Рубин и сапфир / [под ред. Л.М. Беляева]. – М. : Наука, 1974. – 236 с.

12. Смит Г.Драгоценные камни / Г. Смит. – М.: Мир, 1980. – 387 с.

13. Уолтерс Дж. Р. Все о драгоценных камнях / Дж.Р. Уолтерс. – М. : ЗАО БММ, 1999. – 160 с.

14. Шуман В. Мир камня : в 2 т. / В. Шуман. – М. : Мир, 1986. – Т. 2: Драгоценные и поделочные камни. – 263 с.

15. Юнг К. Г. О природе Психе / К. Г. Юнг. – М. : Рефл-бук,Ванклер, 2002. – 414 с.

16. Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів та металів / [Індутний В. В., Татаринцев В. І., Павлишин В. І. та ін.]. – К. : АЛМА, 2001.  268 с.

Завантажити