ВЕРИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМ: ПЕРЕВІРКА НА НЕСУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ТА УЗГОДЖЕНІСТЬ

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-110-115

Автор:

Богдан Ірина Валентинівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Верифікація є однією з основних процедур забезпечення якості програмного забезпечення. У випадку з об’єктно-орієнтованим програмним забезпеченням верифікації підлягає як сама програма, так і її модель, що представлена множиною UML-діаграм. Існує досить багато різних методів верифікації UML-діаграм, однак жоден з них не перевіряє на несуперечливість та узгодженість діаграми, що входять до складу тієї ж самої моделі.

Стаття присвячена опису умов та обмежень, виконання яких дозволить забезпечити узгодженість та несуперечливість між UML-діаграмами всередині моделі об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

Ключові слова:

об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення, верифікація, модель, узгодженість, несуперечливість, UML-діаграма

Список використаних джерел:

1. OMGArchitecture Board ORMSC // Model Driven Architecture (MDA). – ormsc/2001-07-01, 2001. July 9. – 28 р.

2. Синицын С. В. Верификация программного обеспечения : учеб. пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. – М. : Интернет-университет информационных технологий ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 368 с.

3. Макгрегор Дж. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения : практическое пособие / Дж. Макгрегор, Д. Сайкс ; пер. с англ. – К. : ООО «ТИД “ДС”», 2002. – 432 с.

4. Леоненков А. Самоучитель UML. Эффективный инструмент моделирования информационных систем / А. Леоненков – СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 2001. – 304 с.

5. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения / Л. Тамре ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 368 с.

6. Литвинов В. В. Автоматизированная система верификации моделей объектно-ориентированного программного обеспечения / В. В. Литвинов, И. В. Богдан // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки».  2015.  № 1 (77).  С. 83–90.

Завантажити