ПРОДУКТИВНІСТЬ RESTFUL ТА SOAP РНР WEB-СЕРВІСІВ ПРИ ПОШУКУ В ДАНИХ MYSQL

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-116-122

Автор:

Точилін Сергій Дмитрович , Запорізький національний технічний університет (вул. Жуковського, 64, м.Запоріжжя, 69063, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Розроблені RESTful і SOAP РНР Web-сервіси, які використовують команди SQL та збережені процедури при запитах до MySQL на пошук у даних, а також Java програма-тестер для визначення їхньої продуктивності. З допомогою створених програм отримані дані про продуктивність Web-сервісів при обробці різних обсягів інформації, яка зберігається в базі даних MySQL. Результати досліджень, отримані для RESTful та SOAP Web-сервісів, вказують на більш високу продуктивність RESTful сервісу при пошуку в даних MySQL з використанням як команд SQL, так і збережених процедур. У той час при звертанні Web-сервісів до даних MySQL з використанням збережених процедур, замість команд SQL, їхньої продуктивність знижувалася.

Ключові слова:

продуктивність, SOAP, RESTful, Web-сервіс, MySQL

Список використаних джерел:

 1. Bean J. SOA and Web Services Interface Design: Principles, Techniques, and Standards / J. Bean. – Burlington, MA, USA: Elsevier Inc., 2010. – 360 p.

 2. Горбенко А. В. Анализ особенностей создания и эксплуатации гарантоспособных сервис-ориентированных систем / А. В. Горбенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2013. – № 5 (64). – С. 237242.

 3. Ernst M. D. Detection of Web Service substitutability and composability / M. D. Ernst, R. Lencevicius // Proceedings of the 1st International Workshop on Web Services Modeling and Testing (WS-MaTe 2006), June 2006, Palermo, Italy: proceedings. – 2006. – Pр. 123–135.

 4. Harrison G. MySQL Stored Procedure Programming / G. Harrison, S. Feuerstein. – Sebastopol : O’Reilly Media, 2006. – 640 p.

 5. Performance Comparison of Web Service Engines in PHP, Java, and C / T. Suzumura, S. Trent, M. Tatsubori, A. Tozawa, T. Onodera // Proceedings of the IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2008), 23-26 September 2008, Beijing, China: proceedings. – 2008. – Pр. 385–392.

 6. Точилін С. Д. Продуктивність Java та PHP XML-RPC Web-служб пошуку в даних СКБД MySQL / СДТочилин // Вісник ЖДТУ– 2010. – № 1 (52). – С. 166169.

 7. Mitchell L. J. PHP Web Services / L. J. Mitchell. – Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2013. – 115 p.

 8. Sklar D. РНР Cookbook / D. Sklar, A. Trachtenberg. – Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2014. – 820 p.

 9. Menasce D. A. Capacity Planning for Web Services: metrics, models, and methods / D. A. Menasce, V. Almeida. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001. – 608 p.

 10. Welling L.PHP and MySQL Web development / L. Welling, L. Thomson. – Indianapolis : Sams Publishing, 2005. – 946 p.

 11. Гольцман В. И. MySQL 5.0. Библиотека программиста / В. И. Гольцман. – СПб. : Питер, 2010. – 253 с.

 12. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика / Н. Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 543 c.

Завантажити