ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЦЕНТРІВ У ДОМІШКОВИХ ЛУЖНОГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛАХ

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-135-142

Автор:

Ковтун Анатолій Олексійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Димерець Андрій Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Проведені експериментальні та теоретичні дослідження кінетики фотоперетворення FFA в кристалах KCl+ 1 мол.% LiCl в шихті. Показано, що механізм перетворення F-центрів в FA-центри полягає в тому, що при опроміненні кристалів світлом F-центри переходять в збуджений стан та віддають електрони в зону провідності в результаті електронфононної взаємодії. За час життя електронів в зоні провідності вільні галоїдні вакансії внаслідок дифузії стабілізуються іонами домішки. Потім, приєднуючи електрони, стабілізовані галоїдні вакансії перетворюються в FA-центри. Показано, що в опромінених рентген-променями (γ-променями) кристалах заповнення сусідніх галоїдних вакансій тунелюванням електронів збуджених F-центрів відбувається тільки частково. Пропонується використовувати тунельний ефект для запису інформації сфокусованим променем від квантового генератора світла. Видаляти записану інформацію можна розфокусованим пучком світла.

Ключові слова:

FA-центри, галоїдні вакансії, квантовий вихід, тунельний ефект, чужорідні лужні іони, зона провідності, фотоперетворення центрів

Список використаних джерел:

1. Двойной электронно-ядерный резонанс A-центров в смешанных кристаллах KCl+LiCl / Н. Н. Баран и др. // Физика твердого тела. – 1968. – Т. 10. – С. 30053010.

2. Kojima K., Nishimaki N., Kojima T. // J. Phys. Soc. Japan. – 1961. – Т. 16. – С. 2033.

3. Lüty F. // Z. Physik. – 1961. – Т. 165. – С. 17.

4. Henry C.H. // Phys. Rev. – 1965. – Т. 140. – С. 256.

5. Горбенко П. К. Превращение электронных центров в кристаллах KCl+LiCl / П. К. Горбенко, Н. П. Калабухов, А. А. Ковтун // Украинский физический журнал. – 1973. – Т. 18. – С. 11091113.

6. Härtel H. Zur bildung-skinetik der F-folgezentren in KCl / H. Härtel, F. Lüty // Z. Physik. – 1964. – T. 177. – C. 369384.

7. Горбенко П. К. Об излучательных и безизлучательных электронных переходах в F-центрах / П. К. Горбенко // Известия вузов. Физика. – 1963. – № 5. – С. 7375.

8. Исследование радиационных дефектов в кристаллах KCl чистых и с примесью ионов Li+ и Na+ / П. К. Горбенко, А. А. Ковтун, А. В. Рогоза, Ю. Е. Шоломий // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2014. – № 2 (73). – С. 29–33.

Завантажити