ЦИФРОВИЙ ЛЮКСМЕТР УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-143-150

Автор:

Наумчик Павло Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Миронцов Віталій Олегович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність проблеми дослідження. За державними стандартами України оцінку якості освітлювальних пристроїв здійснюють за наступними характеристиками: світлова віддача, світловий потік, середня тривалість служби.Тому існує потреба у приладі, який би міг вимірювати вказані характеристики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений нами аналіз публікацій показав,що методи оцінювання якості освітлювачів складні, а прилади мають високу вартість.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нами запропоновано дешевшийуніверсальний прилад для визначення ефективності джерел світла, основними складовими якого є цифровий люксметр і цифровий ватметр. В статті розглянуто одну з основних складових універсального приладуцифровийлюксметр.

Постановка завдання. Для універсального приладу для визначення ефективності джерел світла необхідний цифровий люксметр, який дозволяє визначати величину і розподіл освітленості поверхні.

Виклад основного матеріалу. Датчиками розробленого нами люксметра є фоторезисториякі підключені до платформи ArduinoNano.В статті висвітленабудова, технологіявиготовлення, методи калібрування й програмне забезпечення даного цифрового люксметра.Також розглянуто методику роботи з приладом.

Висновки і пропозиції. Розроблений нами люксметр є прототипом більш складного і якісного приладу. Наступним етапом розробки універсального приладу для визначення ефективності джерел світла є виготовлення цифрового ватметра. Розроблено програмне забезпечення для роботи приладу, проведено калібрування приладу, розроблено методику його використання.

Ключові слова:

джерела світла, цифровий люксметр, фоторезистори, програмний код мікроконтроллера, калібрування

Список використаних джерел:

1. Кожушко Г. М. Стандартизація світлодіодних ламп та світильників в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст. – Режим доступу : http://tntforum.ukrainianforum.net/ t48-topic.

2. Наумчик П. Універсальний прилад для визначення ефективності джерел світла / П. І. Наумчик, В. О. Миронцов // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 1 (3). – C. 188–193.

3. Гнатюк О.Сучасні люксметри – надійний контроль освітленості за будь-яких умов [Електронний ресурс]О. Гнатюк.– Режим доступу : http://simvolt.ua/suchasn-lyuksmetri-nadyniy-kontrol-osvtlenost-za-bud-yakih-umov.html.

3. Вейнерт Д. Светодиодное освещение : справочник / Д. Вейнерт, Ч. Сполдинг. – Philips2010. – 156 с.

Завантажити