ОСОБЛИВОСТІ ВІДВЕДЕННЯ ДІЛЯНОК ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІД БУДІВНИЦТВО

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-246-254

Автор:

Мовенко Віктор Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Постановка проблеми. Подальше використання територій історико-культурного призначення має дуже важливе значення та потребує значної уваги при зміні їх призначення. Тому постає питання збільшення вільних земель під відповідне будівництво за рахунок інших категорій земель – особливо цінних земель.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При відведенні земельних ділянок на територіях історико-культурного призначення потрібно враховувати положення Земельного кодексу України, законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про землеустрій», «Про регулювання містобудівної документації» та відповідність погоджень та експертиз існуючому законодавству.

Невирішені частини загальної проблеми. Відповідність законодавству розглянута на прикладі проекту відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному підприємству „Чернігівбудінвест” Чернігівської міської ради (відповідно листа від 03.12.2015 року за №01-04/814 щодо згоди) для будівництва багатоповерхового житлового будинку з об’єктами соціального призначення в м. Чернігові, по вул. Князя Чорного 4-а за рахунок земель історико-культурного призначення, який проходив обов’язкову Державну експертизу землевпорядної документації.

Виклад основного матеріалу. Порядок використання земель історико-культурного призначення визначається відповідно до законодавства України про культуру та про охорону об'єктів культурної спадщини і пов'язаний з характером об'єкта, під яким знаходиться відповідна земельна ділянка, загальнодержавним (національним) чи місцевим статусом і низкою інших факторів.

Управлінням архітектури та містобудування Чернігівської міської ради 07.07.2015 надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, затверджені рішенням виконкому Чернігівської міськради, якими передбачалося будівництво двох житлових будинків та підземного паркінгу в безпосередній близькості до пам’ятки історії та архітектури - Єлецького Успенського монастиря ХІІ століття.

Не зважаючи на всі заперечення громадськості та архітектурно-історичних установ м.Чернігова, місцева прокуратура визнала законним дозвіл на будівництво за адресою вул. Князя Чорного 4.

Висновки і пропозиції. Використання територій історико-культурного призначення повинно відбуватися згідно усіх вимог законодавства, Земельного кодексу України, погоджуватись передбаченими установами та організаціями.

Подальше збереження архітектурно-історичних памяток для нащадків залежить від дбайливого відношення громадян Чернігова до подальшої розбудови території міста, тому питання використання територій історико-культурного призначення повинно постійно знаходитись під пильною увагою громадськості.

Ключові слова:

землі історико-культурного призначення, земельні ділянки, план зонування м. Чернігова

Список використаних джерел:

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III.

2. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-ІІІ.

3. Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова : Рішення Чернігівської міської ради сесії 6-го скликання 2011 р.

4. Про регулювання містобудівної документації : Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI.

5. Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 р. № 858-ІV.

6. Шульц Р. В. Практичні дослідження ефективності застосування супутникових технологій в земельно-кадастрових роботах / Р. В. Шульц, О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Інженерна геодезія. – 2015. – № 62. –С. 124-137.

7. Крячок С. Д. Геодезические работы в стесненных условиях / С. Д. Крячок, В. В. Власенко // Геопрофиль. – 2008. –№ 3. – С. 14-17.

8. Щербак Ю. В. До питання визначення точності положення меж земельних ділянок на території міст районного підпорядкування і селищ / Ю. В. Щербак // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – Вип. 3 (72). – С. 8–10.

9. Інтернет-ресурс. – Режим доступу : www:gorod.cn.ua від 11.08.2016.

10. Інтернет-ресурс. – Режим доступу : www:gorod.cn.ua від 21.02.2016.

Завантажити