МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПОРУШЕННІ СУЦІЛЬНОСТІ

Автор:

Радченко Станіслав Григорович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Лапач Сергій Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Композиційні матеріали широко застосовуються в літакобудуванні, забезпечуючи високі міцнісні, жорсткісні, втомні і вагові характеристики. Метою цієї роботи є математичне моделювання впливу конструктивно-технологічних факторів виготовлення виробів з композиційних матеріалів на їх механічні властивості у разі порушення суцільності при імпульсних навантаженнях. У роботі використовується розширена концепція ортогональності одержуваної моделі: план експерименту, структура моделі і структурні елементи моделі ортогональні. Для проведення експерименту було обрано регулярний план 23×43//32. Моделювався вплив 6 факторів на межу міцності і модуль пружності композиційних матеріалів. Отримані моделі стійкі, адекватні та інформативні.

Використання концепції планування експерименту при моделюванні механічних властивостей композиційних матеріалів повністю підтвердило високу ефективність такого методологічного підходу і дозволило побудувати математичні моделі, придатні для практичного застосування. Отримані моделі дозволяють провести вичерпний аналіз впливу досліджуваних факторів на модельовані функції, оптимізувати значення факторів за прийнятим критерієм, прогнозувати властивості і вирішувати інші завдання.

Ключові слова:

композиційні матеріали, регресійний аналіз, планування експерименту, моделювання механічних властивостей

Список використаних джерел:

1. Баженов В. Г. Математическое моделирование и методы идентификации деформационных и прочностных характеристик материалов / В. Г. Баженов // Физическая мезомеханика. – 2007. – Т. 10. – № 5. – С. 91–105.

2. Бормотов А. Н. Методология построения математических моделей наномодифицированных композитов по экспериментальным данным / А. Н. Бормотов, И. А. Прошин, А. В. Васильков // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2011. – Т. 7. – № 6. – С. 28–34.

3. Литвиненко Е. И. Исследование и прогнозирование свойств полимерных композиционных материалов с применением математического моделирования / Е. И. Литвиненко, С. Е. Гардер, Ю. Я. Мельник // Интегрированные технологии и энергосбережение.  2010.  № 1.  С. 4346.

4. Математическое моделирование прочности болтовых соединений композиционных материалов типа углепластиков / С .Г. Радченко, С. Н. Лапач, А .З. Двейрин, Е. Т. Василевский // Открытые информационные технологии : сб. науч. тр. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2014. – Вып. 63. – С. 61–71.

5. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К. : Морион, 2002. – 640 с.

6. Радченко С .Г. Методология регрессионного анализа / С. Г. Радченко.  К. : Корнійчук, 2011.  376 с.

7. Радченко С. Г. Анализ методов моделирования сложных систем / С. Г. Радченко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 123–127.

8. Радченко С. Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе / С. Г. Радченко. – К. : Корнійчук, 2015. – 236 с.

9. Лапач С. Н. Робастные планы эксперимента / С. Н. Лапач // Математичні машини і сис­теми. – 2016. – № 4. – С. 111–121.

10. Лапач С. Н. Регрессионный анализ. Процессный подход / С. Н. Лапач // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 129–138.

11. Лапач С. Н. Планирование, регрессия и анализ моделей PRIAM (ПРИАМ) / С. Н. Лапач, С. Г. Радченко, П. Н. Бабич // Программные продукты Украины: каталог. – К., 1993. – С. 24–27.

12. Лаборатория экспериментально-статистических методов исследований (ЛЭСМИ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.n-t.org/sp/lesmi.

13. Сайт кафедры «Технология машиностроения» Механико-машиностроительного института Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tm-mmi.kpi.ua/index.php/ru/1/publications.

 

Завантажити