ДИФУЗІЙНЕ ЗВАРЮВАННЯ У ВАКУУМІ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ НА NI ОСНОВІ

Автор:

Петрушинець Лідія Вячеславівна, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (вул. Малєвіча, 11, м. Київ, 03680, Україна)

Фальченко Юрій В’ячеславович, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (вул. Малєвіча, 11, м. Київ, 03680, Україна)

Устінов Анатолій Іванович, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (вул. Малєвіча, 11, м. Київ, 03680, Україна)

Мельниченко Тетяна Всеволодівна, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (вул. Малєвіча, 11, м. Київ, 03680, Україна)

Новомлинець Олег Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Дифузійне зварювання нікелевих жароміцних сплавів є перспективним процесом.

Постановка проблеми. Складність отримання з’єднань із жароміцних сплавів на основі нікелю методом дифузійного зварювання полягає в наявності на їх поверхні шару оксиду, а також їх низькій пластичності.

Аналіз досліджень і публікацій. У процесі зварювання жароміцних нікелевих сплавів необхідно застосовувати досить жорсткі режими зварювання.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Застосовування для зварювання прошарків з чистих пластичних металів хоча і сприяє формуванню зварного з’єднання, але створює в зоні з’єднання ділянки з хімічною неоднорідністю, що негативно позначається на фізико-хімічних властивостях з’єднання.

Постановка завданняДослідження впливу структурних характеристик та хімічного складу багатошарової фольги на особливості формування з’єднань із жароміцного сплаву на Ni основі.

Виклад основного матеріалу. Проведено дослідження зі зварювання сплаву ЖС6К через багатошарові фольги систем Al – Ni і Co – Ti.

Висновки. Складність отримання з’єднань із жароміцних сплавів на основі нікелю методом дифузійного зварювання полягає в наявності на їх поверхні шару, який складається зі стійкого оксиду. Низька пластичність сплавів негативно впливає на формування фізичного контакту і, як наслідок цього, на процес схоплювання поверхонь.

Встановлено, що використання як проміжних прошарків фольги Co/Ti під час дифузійного зварювання у вакуумі нікелевого жароміцного сплаву призводить до формування у стику шарів сполук на основі системи TiNiCo, наявність яких обумовлює високу мікротвердість зони з’єднання, що призводить до утворення значних термічних напружень, унаслідок чого відбувається розтріскування зразків.

Показано, що використання фольги системи Al-Ni під час дифузійного зварювання нікелевого жароміцного сплаву забезпечує утворення з’єднань, сприяє активному протіканню дифузійних процесів з формуванням у стику однорідної за хімічним складом дифузійної зони з монотонним характером розподілу легуючих елементів.

 

Ключові слова:

дифузійне зварювання у вакуумі, ЖС6К, багатошарові фольги, мікроструктура, мікроіндентування

Список використаних джерел:

  1. Столяров В. Н. Жаропрочные соединения никелевых сплавов, выполненных диффузионной сваркой и прессовой сваркой-пайкой / В. Н. Столяров // Сварочное производство. – 1971. – № 1. – С. 26–29.

  2. Диффузионная сварка с принудительным деформированием дисперсно-упрочненного сплава на основе никеля / Э. С. Каракозов, А. П. Терновский, Т. С. Самсонова и др. // Сварочное производство. – 1984. –  6.  С. 1517.

  3. Квасницкий В. Ф. Интенсификация процесса диффузионной сварки жаропрочных сплавов / В. Ф. Квасницкий, Л. И. Маркашова // Автоматическая сварка. – 2004. – № 8. – С. 16–19.

  4. Мусин Р. А. Диффузионная сварка жаропрочных сплавов / Р. А. Мусин, В. Н. Анциферов, В. Ф. Квасницкий. – М. : Металлургия, 1979. – 208 с.

  5. Davies В. J. Diffusion bonding and pressure brazing of Nimonic 90 nicbel-cbromium-cobalt alloy / В. J. Davies, S. Stephenson // British Welding Journal. – 1962. – Vol. 2, № 3. – Pp. 139–148.

  6. Устинов А. И. Многослойные фольги Ti/Al: методы получения, свойства и применение при сварке / А. И. УстиновЮ. В. ФальченкоТ. В. Мельниченко и др. // Современная электрометаллургия. – 2012. – № 1. – С. 30–37.

  7. Diffusion welding of TiAl alloys through nano-layred foil of Ti/Al system / AI. UstinovYuVFalchenkoAYaIshchenko et al. // Intermetallic. – 2008. – № 16. – Pp. 1043–1045.

  8. Дослідження дифузійних процесів у зварних зєднаннях алюмініду титану (TiAl) / ГК. ХарченкоВФ. МазанкоАІ. Устінов та ін. // Вісник ЧДТУСерія технічні науки. – 2009. – № 37. – С. 117–119.

  9. Сорокин Л. И. Свариваемость жаропрочных никелевых сплавов типа ЖС6 Л. И. Сорокин, В. И. Лукин, Ю. С. Багдасаров // Сварочное производство. – 1997. – № 6.  С. 1217.

  10. Уравнение индентирования / С. А. Фирстов, В. Ф. Горбань, Э. П. Печковский, Н. А. Мамека // Доповіді Національної академії наук України. – 2007. – № 12. – С. 100–106.

Завантажити