ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВОЛОКНИСТОГО СКЛАДУ ШВЕЙНИХ ТОВАРІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Автор:

Хребтань Олена Борисівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дудла Іраїда Олександрівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Яковенко Алла Миколаївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність дослідження. У продаж надходить велика кількість фальсифікованих за волокнистим складом одежних виробів. Отже, розгляд інформації про методології перевірки якості є важливим завданням.

Постановка проблеми. Дослідження, наведені у статті, проводилися з метою перевірки інформації, що була наведена на маркуванні зразків, що реалізуються у роздрібній мережі м. Чернігова, на відповідність реальним результатам дослідження волокнистого складу тканин зразків.

Наявні наукові дослідження та аналіз проблем. На сьогодні не розроблені наукові методи для ідентифікації органолептичних індикаторів якості текстильних виробів. Велика кількість одягу, фальсифікованого за волокнистим складом, надходить у продаж.

Виділення не вирішених раніше частини загальної проблеми. Експертиза текстильних виробів найчастіше обмежується органолептичними методами дослідження.

Мета дослідження. Підтвердження відповідності інформації, вказаної в маркуванні зразків одягу, які реалізуються у роздрібній торговельній мережі міста Чернігова, фактичним результатам з ідентифікації волокнистого складу цих зразків.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні основним нормативним документом, що регламентує методи дослідження волокон у текстильних виробах є ДСТУ 4057-2001 «Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон». Згідно з вимогами цього документа текстильні вироби повинні мати на маркувальному ярлику відомості щодо їх сировинного складу. У стандарті зазначено, що перевірку вказаної на маркуванні інформації здійснюють за допомогою методів ідентифікації волокон. Якісний аналіз було використано для ідентифікації волокнистого складу за допомогою механічних та хімічних методів ідентифікації.

Висновок. Отже, працівникам торгівлі необхідно більшу увагу приділяти контролю та перевірці одежних виробів, насамперед, за органолептичними ознаками для недопущення у продаж фальсифікованих товарів. У разі сумнівних результатів органолептичної оцінки виробів – звертатися до спеціалізованих закладів м. Чернігова.

 

Ключові слова:

методи ідентифікації текстильних волокон, органолептичні характеристики текстильних виробів, хімічний аналіз, кількісний хімічний аналіз волокон

Список використаних джерел:

1. Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон : ДСТУ 4057-2001. – [Чинний від 2002–05–01]. – К. : Державний стандарт України, 2002. – 26 с. – (Національні стандарти України).

Завантажити