ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ МЕХАНІЗОВАНОГО ПРИБИРАННЯ ВУЛИЦЬ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Автор:

Корнієнко Ігор Валентинович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Корнієнко Світлана Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кошма Артем Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Богукалець Олександр Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ярова Вікторія Володимирівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Якісне та своєчасне прибирання вулично-дорожньої мережі міста вимагає великих фінансових та матеріальних витрат. Оптимізація способів використання технічних засобів прибирання дозволить зменшити витрати.

Постановка проблеми. Обґрунтування методики одержання вихідних даних достатньої достовірності та 
надійності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пошук способів зниження витрат на прибирання міста здійснюють багато вчених різних країн світу.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Збирання вихідних даних вулично-дорожньої мережі, за існуючими методиками, являє собою кропіткий процес з великими людино-годинними витратами. Існуючі скорочені методи визначення параметрів володіють високою похибкою вимірювань.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до існуючих національних методик, правил та норм вуличного механізованого прибирання обґрунтовано склад вихідних параметрів вулично-дорожньої мережі. Запропоновано удосконалення експрес методу обчислення інтенсивності автомобільного руху, для якого дані точкові статистичні оцінки. На прикладі показано, що застосування скороченої процедури вимірювання інтенсивності автомобільного руху дозволяє одержати вихідні дані необхідної точності для задачі оптимізації системи прибирання вулично-дорожньої мережі.

Висновки. Запропонована методика скорочених вимірювань забезпечує необхідну достовірність та надійність вихідних даних.

 

Ключові слова:

прибирання вулично-дорожньої мережі, оптимізація, інтенсивність руху

Список використаних джерел:

1. Корнієнко І. В. Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Чернігівський науковий часопис. Серія 2: Техніка і природа. – 2012. – № 1 (3). – С. 122–127.

2. Корнієнко І. В. Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2015. – № 1 (1). – С. 113–118.

3. Корнієнко І. В. Розробка моделі мережі роздільного збирання твердих побутових відходів / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 1 (3). – С. 122–130.

4. Корнієнко І. В. Моделювання інтенсивності надходження твердих побутових відходів до контейнерних майданчиків / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 2 (4). – С. 110–117.

5. Методичні рекомендації з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів [Електронний ресурс: затв. Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.08 № 213. – Режим доступу : Режим доступу: blagoustriy.info/media/ legislation/10082b78-62d1-4e97-b971-00ce91349f17.doc.

6. Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0365-12.

7. Приймаченко О. В. Містобудівні принципи і методи утримання вулично-дорожньої мережі міста : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування» / О. В. Приймаченко ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – К., 2007. – 130 с.

8. Методика проведення аудиторських перевірок з безпеки дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг загального користування : М 03450778 - 700:2012. − [Чинний від 2012-01-01]. – К. : Укравтодор, 2012. – 63 с. − (Методика Укравтодору).

9. Генеральний план міста Чернігова // Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigiv-rada.gov.ua/project/gorstroydoc/7257.

10. Корнієнко І. В. Оцінка ефективності просторово-розподілених телекомунікаційних мереж / І.  В. Корнієнко, С. П. Корнієнко // Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа : електронний збірник наукових праць. − 2011. − № 1(1). − С. 96–101.

Завантажити