№1 (11), 2018 Технические науки и технологии

МЕХАНИКА И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

1. Міжрівневе заміщення – канонічна форма міжрівневого балансу.
2. Деркач О.Л. — Нестационарные демпфированные колебания сооружения с учетом взаимодействия с основанием.

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОТРАНСПОРТА

3. Кальченко Владимир Витальевич, Венжега Владимир Иванович, Кальченко Дмитрий Владимирович, Литвин Александр Александрович — Исследование процесса двухстороннего шлифования торцов разного диаметра толкателей с калибрующими участками и без них.
4. Литвин Александр Валерианович, Ящук Ирина Романовна — Обґрунтування параметрів цангового патрона для закр іплення штучних заготовок.
5. Космач Александр Павлович, Хоменко Антон Сергеевич — Моделювання руйнування композиційних матеріалів у в ипадку складного напруженого стану.
6. Пилипенко Олег Иванович — Ресурсосберегающие технологии производства деталей машин.

ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7. Сизая Ольга Ільинична, Тымкова И.О., Савченко О.В., Челябиева Виктория Николаевна — Ефективність контролю якості харчових продуктів методом тонкошарової хроматографії.
8. Бойко Сергей Васильевич, Ерошенко Андрей Михайлович, Игнатенко Павел Леонидович — Підготовка виробництва меблевих фасадів за допомогою сучасних CAM-систем.
9. Буяльская Наталья Павловна, Музыченко Елена Андреевна — Використання кальцієвмісних добавок у виробництві хлібобулочних виробів функціонального призначення.
10. Ефимова Вероника Гариевна, Пилипенко Татьяна Николаевна, Никора Александра Викторовна, Невпряга Полина Юрьевна — Розробка рецептури емульсійного косметичного продукту на основі колоїдних закономірностей.
11. Заморская Ирина Леонидовна — Поліпшення консистенції заморожених пюреподібних сумішей на основі пюре суничного.
12. Ягелюк Светлана Владимировна, Валентина Витальевна, Речун Оксана Юрьевна — Формування ринку технічних культур в Україні.
13. Ковалева Василиса Петровна — Розробка комплексного коректора для стабілізації якості борошна на борошномельних заводах.

СВАРКА И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

14. Болотов Геннадий Павлович, Болотов Максим Геннадьевич — Прецизійне зварювання тиском волокнистих композиційних матеріалів на металевій основі.

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

15. Богдан Ирина Валентиновна, Задорожний Артем Александрович — Классификация ошибок на UML-диаграммах, возникающих в ходе разработки IT-проектов.
16. Кунгурцев Алексей Борисович, Новикова Наталия Алексеевна, Черепинина Яна Витальевна, Решетняк Мария Юрьевна — Уточнение классификации и моделей пунктов сценариев вариантов использования.
17. Одарченко Роман Сергеевич, Харлай Людмила Алексеевна — Метод резервирования ресурсов и балансировки нагрузки в транспортной сети с учетом основных характеристик сети.
18. Акименко Андрей Николаевич, Башинская Ольга Александровна, Казимир Владимир Викторович, Камак Юрий Александрович, Нестеренко Сергей Александрович — Обґрунтування номенклатури показників якості систем керування безпілотними авіаційними комплексами.
19. Казимир Владимир Викторович, Заровский Руслан Владиславович, Радченко Андрей Алексеевич — Розпізнавання символів автомобільних номерів різних форматів.
20. Литвинов Виталий Васильевич, Скітер Ігор Семенович, Трунова Елена Васильевна, Гребенник Алла Григорьевна, Стоянов Николай — Захист корпоративних мереж від атак з використанням контент-аналізу глобального інформаційного простору.

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

21. Владов Сергей Игоревич, Бойко Сергей Николаевич, Городний Алексей Николаевич, Вершняк Леонид Владимирович, Климова Яна Руслановна — Применение уравнений марковского процесса при диагностике состояния авиационного двигателя вертолета Ми-8МТВ при его эксплуатации в реальных режимах работы.
22. Яценко Сергей Игоревич, Войтенко Владимир Павлович, Ершов Роман Дмитриевич — Реалізація блока просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції у складі контролера індукційного двигуна на базі ПЛІС.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

23. Гомеля Николай Дмитриевич, Трохименко Анна Григорьевна, Глушко Елена Владимировна — Вплив іонів жорсткості на сорбцію важких металів на катіоніті.
24. Пинчевская Елена Алексеевна, Борячинский Василий Васильевич, Ромасевич Юрий Александрович — Особливості кінетики інтенсифікованого сушіння заготовок з деревини дуба.
25. Драпалюк Марина Викторовна, Пилипенко Владимир Николаевич — Исследование влияния полимерных компонентов на коррозиостойкость бетона.
26. Крячок Сергей Дмитриевич — Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів .
27. Сатюков Анатолий Иванович, Приступа Анатолий Леонидович, Журко Владимир Павлович, Бивалькевич Мстислав Алексеевич — Результати експериментальних досліджень впливу вологості стінових будівельних матеріалів на проходження радіохвиль НВЧ діапазону.
28. Хохотва Александр Петрович, Бутченко Людмила Ивановна, Гомеля Николай Дмитриевич — Використання модифікованих і композиційних феритних сорбентів для селективного вилучення Cu2+.
29. Мережко Нина Васильевна, Осауленко Ксения Валентиновна — Стійкість паперу з тонкошаровими кремнійорганічними покриттями до дії механічних навантажень.
30. Дейнека Станислав Николаевич — Висів пророщеного насіння овочевих культур за допомогою гідросівалки .