№1 (1), 2015 Технічні науки та технології

1. Грицюк Віталій Юхимович — Розрахунок удару тілом по консольній балці.
2. Савченко О.В., Деркач О.Л., Ющенко Світлана Михайлівна — Визначення ефективних динамічних характеристик електров’язкопружних композиційних матеріалів.
3. Харжевський В’ячеслав Олександрович — Числовий синтез несиметричних важільних прямолінійно-напрямних механізмів з дотиком 5-го порядку.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

4. Степанов М.С., Іванова М.С. — Дослідження впливу термомеханічних явищ та параметрів комбінованого осьового інструменту на силу різання.
5. Хрєстін Роман Миколайович — Розроблення структури математичної моделі енергетичного балансу дугової сталеплавильної печі.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

6. Артюх Т.М. — Використання алюмінієвих сплавів у виробництві велосипедних рам.
7. Болотов Геннадій Павлович, Олексієнко Сергій Владиславович, Болотов Максим Геннадійович — Ручне дугове зварювання будівельних сталей малоамперною дугою модульованим струмом.
8. Іванов В.П., Лаврова О.В., Солідор Н.А., Моргай Ф.В. — Дослідження процесу електродугового наплавлення корозійностійкого шару стрічковим електродом з керованим механічним перенесенням.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

9. Казимир Володимир Вікторович, Посадська Аліна Сергіївна — Мережеве планування в режимі реального часу з використанням апарату темпоральних логік.
10. Трофимчук О.М., Кряжич Ольга Олександрівна — Кусково-поліноміальна апроксимація яружних функцій.
11. Боханов Іван Іванович — Застосування геоінформаційних систем у військовій справі.
12. Волокита Артем Миколайович, Каплунов А.В., Лупинос А.Г. — Використання алгоритму поведінки бактерій для моделювання навантаження на клієнт-серверну мережу.
13. Зайцев Сергій Васильович — Параметрична адаптація турбокодів в умовах апріорної невизначеності.
14. Зарiцький Олег Володимирович — Застосування основ теорії комунікацій для розроблення інформаційних систем моделювання професійної діяльності.
15. Корнієнко Ігор Валентинович — Ефективність функціонування автоматизованої кадастрової системи.
16. Корнієнко Ігор Валентинович, Корнієнко Світлана Петрівна — Дискретизація геоінформаційного простору під час моделювання електромагнітного забруднення довкілля.
17. Корнієнко Ігор Валентинович, Кошма Артем Іванович — Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів.
18. Крячок Сергій Дмитрович, Мамонтова Людмила Степанівна — Розроблення просторової математичної моделі постійної поправки електронних віддалемірів.
19. Мельник О.О. — Дослідження властивостей алгоритму складання розкладів за критерієм сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності.
20. Терещук Олексій Іванович, Нисторяк Іван Олександрович — Досвід функціонування перманентної gnss-станції «чернігів» (cniv) у мережі epn.
21. Чедія Н.Л., Чхартішвілі М.В. — Відділення для розвантаження мережі операторського класу на основі технології wi-fi.
22. Осідач А.О. — Математична модель електронного документа.
23. Сергієнко О.А., Топал А.В., Вислоух С.П. — Розпізнавання образів як ефективний інструмент під час вирішення задач у приладобудуванні.
24. Нестеренко Сергій Олександрович, Нестеренко Ю.С. — Модельно орієнтований метод виміру рівня бітових помилок у бездротових мережах 802.11.

ЕНЕРГЕТИКА

25. Сінчук О.М., Михайличенко Д.А., Бойко Сергій Миколайович, Городній Олексій Миколайович — Аналіз електромагнітних процесів у системі: синхронний електричний двигун – igb транзисторний перетворювач частоти струму в колі статора і ротора.
26. Алексієвський Дмитро Геннадійович — Пояснення ефекту автооптимізації електромеханічної системи веу з аеродинамічним мультиплікуванням.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

27. Дудла Іраїда Олександрівна — Актуальність імпортозаміщення целюлозовмісної сировини у виробництві паперової продукції в україні.
28. Асланян С.А., Антюшко Д.П., Кучинська А.М. — Суспільна значущість від розроблення та впровадження продуктів для ентерального харчування.
29. Денисенко Т.М. — Органолептичні та фізико-хімічні методи оцінювання якості питного молока, яке реалізується в торговельній мережі м. чернігова.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

30. Іванова І.М., Котельчук А.Л., Сємака Олексій Миколайович, Крупко В.А. — Розроблення рекомендацій щодо збереження земель завдяки утилізації вмісту мулових карт.
31. Коваленко Олександр Васильович — Моделювання події радіоактивного забруднення тритієм.
32. Коваленко Світлана Василівна — Особливості підготовки фахівців професійного спрямування «геодезія, картографія та землеустрій» у чернігівському національному технологічному університеті.
33. Терещук Олексій Іванович, Наровлянська Олександра Юріївна — Побудова кусково-лінійної моделі для ґрунтових проб.
34. Мовенко Віктор Іванович, Новик Петро Петрович — Деякі проблеми прибережних захисних смуг річок україни.
35. Сидоренко І.І. — Державний контроль за раціональним використанням та охороною земель.
36. Воронюк Ю.Ю., Беспалько Руслан Іванович — Актуальні проблеми деградації земель у карпатському регіоні та перспективи їх вирішення засобами системного підходу.
37. Щербак Юлія Володимирівна, Iванов В.М., Бринь Михайло Ярославович — Про обґрунтування параметрів теодолітних ходів під час виконання кадастрових зйомок.