№1 (11), 2018 Технічні науки та технології

МЕХАНІКА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

1. Дубягін Олександр Борисович — Міжрівневе заміщення – канонічна форма міжрівневого балансу.
2. Деркач О.Л. — Нестаціонарні демпфірувані коливання споруди з урахуванням взаємодії з основою .

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

3. Кальченко Володимир Віталійович, Венжега Володимир Іванович, Кальченко Дмитро Володимирович, Литвин Олександр Олександрович — Дослідження процесу двостороннього шліфування торців різного діаметра штовхачів з калібруючими ділянками та без них.
4. Литвин Олександр Валеріанович, Ящук Ірина Романівна — Обґрунтування параметрів цангового патрона для закр іплення штучних заготовок.
5. Космач Олександр Павлович, Хоменко Антон Сергійович — Моделювання руйнування композиційних матеріалів у в ипадку складного напруженого стану.
6. Пилипенко Олег Іванович — Ресурсосберегающие технологии производства деталей машин.

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

7. Сиза Ольга Іллівна, Тимкова І.О., Савченко О.В., Челябієва Вікторія Миколаївна — Ефективність контролю якості харчових продуктів методом тонкошарової хроматографії.
8. Бойко Сергій Васильович, Єрошенко Андрій Михайлович, Ігнатенко Павло Леонідович — Підготовка виробництва меблевих фасадів за допомогою сучасних CAM-систем.
9. Буяльська Наталія Павлівна, Музиченко Олена Андріївна — Використання кальцієвмісних добавок у виробництві хлібобулочних виробів функціонального призначення.
10. Єфімова Вероніка Гаріївна, Пилипенко Тетяна Миколаївна, Нікора Олександра Вікторівна, Невпряга Поліна Юріївна — Розробка рецептури емульсійного косметичного продукту на основі колоїдних закономірностей.
11. Заморська Ірина Леонідівна — Поліпшення консистенції заморожених пюреподібних сумішей на основі пюре суничного.
12. Ягелюк Світлана Володимирівна, Ткачук Валентина Віталіївна, Речун Оксана Юріївна — Формування ринку технічних культур в Україні.
13. Ковальова Василина Петрівна — Розробка комплексного коректора для стабілізації якості борошна на борошномельних заводах.

ЗВАРЮВАННЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

14. Болотов Геннадій Павлович, Болотов Максим Геннадійович — Прецизійне зварювання тиском волокнистих композиційних матеріалів на металевій основі.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

15. Богдан Ірина Валентинівна, Задорожній Артем Олександрович — Класифікація помилок на UML-діаграмах, що виникають в ході розробки IT-проектів.
16. Кунгурцев Олексій Борисович, Новікова Наталія Олексіївна, Черепініна Яна Віталіївна, Решетняк Марія Юріївна — Уточнення класифікації і моделей пунктів сценаріїв варіантів використання.
17. Одарченко Роман Сергійович, Харлай Людмила Олексіївна — Метод резервування ресурсів та балансування навантаження в транспортній мережі з урахуванням основних характеристик мережі.
18. Акименко Андрій Миколайович, Башинська Ольга Олександрівна, Казимир Володимир Вікторович, Камак Юрій Олександрович, Нестеренко Сергій Олександрович — Обґрунтування номенклатури показників якості систем керування безпілотними авіаційними комплексами.
19. Казимир Володимир Вікторович, Заровський Руслан Владиславович, Радченко Андрій Олексійович — Розпізнавання символів автомобільних номерів різних форматів.
20. Литвинов Віталій Васильович, Скітер Ігор Семенович, Трунова Олена Василівна, Гребенник Алла Григорівна, Стоянов Микола — Захист корпоративних мереж від атак з використанням контент-аналізу глобального інформаційного простору.

ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

21. Владов Сергій Ігорович, Бойко Сергій Миколайович, Городній Олексій Миколайович, Вершняк Леонід Володимирович, Клімова Яна Русланівна — Застосування рівнянь марківського процесу при діагностиці стану авіаційного двигуна гвинтокрила мі-8мтв при його експлуатації в реальних режимах роботи .
22. Яценко Сергій Ігорович, Войтенко Володимир Павлович, Єршов Роман Дмитрович — Реалізація блока просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції у складі контролера індукційного двигуна на базі ПЛІС.

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

23. Гомеля Микола Дмитрович, Трохименко Ганна Григорівна, Глушко Олена Володимирівна — Вплив іонів жорсткості на сорбцію важких металів на катіоніті.
24. Пінчевська Олена Олексіївна, Борячинський Василь Васильович, Ромасевич Юрій Олександрович — Особливості кінетики інтенсифікованого сушіння заготовок з деревини дуба.
25. Драпалюк Марина Вікторівна, Пилипенко Володимир Миколайович — Дослідження впливу полімерних компонентів на стійкість до корозії бетону.
26. Крячок Сергій Дмитрович — Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів .
27. Сатюков Анатолій Іванович, Приступа Анатолій Леонідович, Журко Володимир Павлович, Бивалькевич Мстислав Олексійович — Результати експериментальних досліджень впливу вологості стінових будівельних матеріалів на проходження радіохвиль НВЧ діапазону.
28. Хохотва Олександр Петрович, Бутченко Людмила Іванівна, Гомеля Микола Дмитрович — Використання модифікованих і композиційних феритних сорбентів для селективного вилучення Cu2+.
29. Мережко Ніна Василівна, Осауленко Ксенія Валентинівна — Стійкість паперу з тонкошаровими кремнійорганічними покриттями до дії механічних навантажень.
30. Дейнека Станіслав Миколайович — Висів пророщеного насіння овочевих культур за допомогою гідросівалки .