№2 (2), 2015 Технічні науки та технології

1. Харжевський В’ячеслав Олександрович — Метод визначення шестикратних вузлів інтерполяції для синтезу важільних кругових напрямних механізмів.
2. Хоменко Іван Михайлович — Гранично допустимий зазор у спряженні зубців зубчастого зачеплення.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

3. Богом’я В.І. — Підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів.
4. Кальченко Віталій Іванович, Слєднікова Олена Сергіївна, Кальченко Дмитро Володимирович — 3d-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями торової поверхні і круга.
5. Філоненко Сергій Федорович — Моделювання закономірностей акустичної емісії у разі зміни глибини різання композиційного матеріалу.
6. Некрасов С.С., Кудін С.В. — Двигун внутрішнього згоряння зі змінним об’ємом робочої камери.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

7. Болотов Максим Геннадійович, Ганєєв Тімур Рашитович, Новомлинець Олег Олександрович, Прибитько Ірина Олександрівна — Нові напрямки застосування алюмінідів титану.
8. Ганєєв Тімур Рашитович — Особливості дифузійної взаємодії міді та молібдену під час зварювання тиском.
9. Лаврова О.В. — Дослідження процесу розплавлення стрічкового електрода з примусовим перенесенням електродного металу.
10. Новомлинець Олег Олександрович, Олексієнко Сергій Владиславович, Ющенко Світлана Михайлівна, Мартиненко В.О. — Дослідження деформаційної кінетики алюмінію при високих температурах.
11. Ганєєва Т.В. — Розроблення підходів до вибору оптимальної конструкції зварних вузлів рам велосипедів.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

12. Голуб С.В., Жирякова І.А. — Новий підхід до концептуалізації знань.
13. Зацерковний Віталій Іванович, Гур’єв Володимир Іванович, Позній В.В. — Оцінювання інвестиційного клімату територій за допомогою геопорталів.
14. Казимир Володимир Вікторович, Герасименко Оксана Юріївна — Застосування методів data mining для аналізу метеорологічних показників.
15. Томашевський В.М., Нехай Валентин Валентинович — Засоби імітаційного моделювання для навчання, які ґрунтуються на мові gpss.
16. Горбенко П.К., Ковтун Анатолій Олексійович, Рогоза Олександр Володимирович, Шоломій Ю.Є. — Електронно-діркова рекомбінація у кристалах хлористого калію під час збудження світлом з f-смуги поглинання.
17. Дмитрієв В.А. — Вибір обмежень умов застосування парашутних систем для забезпечення безпеки повітряного десантування.
18. Зарiцький Олег Володимирович — Концепція перспективних інформаційних кадрових систем.
19. Ільєнко М.К., Руновська Л.А. — Кватерніони як математичний апарат комп’ютерної графіки: методологічні аспекти.
20. Корнієнко Ігор Валентинович — Спосіб автоматизації процесу експертного оцінювання земельних ділянок.
21. Корнієнко Ігор Валентинович, Кошма Артем Іванович — Моделювання обмежень розташування контейнерних майданчиків роздільного збору твердих побутових відходів.
22. Мехед Д.Б. — Захист інформації в комп’ютерних мережах.
23. Павленко А.Г. — Підхід до обґрунтування вибору методу порівняльного аналізу для оцінювання технічного рівня зразків авіаційної техніки в інформаційно-аналітичній системі.
24. Присяжний В.І., Бутко І.М., Ожінський В.В., Мороз В.С. — Модель візуалізації даних одноканальних космічних знімків.
25. Соломаха В.В., Верьовко Марія Вадимівна — Дослідження алгоритмів асиметричних криптосистем.
26. Гебура Ю.М. — Принципи математичного моделювання деревоподібних розпізнавальних систем.
27. Лактіонов Олександр Ігорович — Модель оцінювання рівня професійної компетентності фахівців сучасних високотехнологічних виробничих процесів.
28. Литвин В.І., Маргасов Дмитро Валерійович — Алгоритмізація та корекція рівня узгодженості під час ранжирування факторів в інформаційній системі аналізу енергоефективності.
29. Михайлюк І.В., Литвинов Віталій Васильович — Система збору первинної інформації автоматизованої системи управління сільськогосподарським підприємством.
30. Паламарчук В.С. — Аналіз ризиків в аеронавігаційних системах.
31. Хоменко І.В. — Поєднання просторових граматик та геометричних моделей: генерація, перетворення та зіставлення.
32. Литвинов Віталій Васильович, Хоменко І.В., Скакаліна О.В. — Концепція 5pl-логістики як засіб інфраструктурного розвитку національних агрохолдингів.

ЕНЕРГЕТИКА

33. Гусев Олександр Олександрович — Малосигнальна модель однофазного квазі-імпедансного інвертора з магніто-зв’язаними індуктивностями.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

34. Сиза Ольга Іллівна, Cавченко Олеся Миколаївна, Коваленко Марина Сергіївна, Тимкова І.О. — Йододефіцит і раціональне харчування.
35. Воробйова Вікторія Іванівна, Чигиринець Олена Едуардівна, Єфімова Вероніка Гаріївна, Пилипенко Тетяна Миколаївна, Трус Інна Миколаївна — Порівняльне оцінювання компонентного складу екстрактів шишок хмелю ароматичного і гіркого сортів.
36. Воробйова Вікторія Іванівна, Чигиринець Олена Едуардівна, Cкиба Маргарита Іванівна — Теоретичні дослідження адсорбційної здатності органічних сполук екстракту відходів переробки винограду.
37. Гуменюк Оксана Леонідівна, Ксенюк Марія Павлівна, Шупило К.О., Семенюк Олена Юріївна — Використання ароматизованої олії у випічці здобних хлібобулочних виробів.
38. Михайлова Г.М., Гілевіч Ю.В. — Електрична безпечність постільних виробів з об’ємними наповнювачами.
39. Мотузка Юлія Миколаївна — Дослідження потреб цільової категорії споживачів у продуктах для спеціальних медичних цілей.
40. Нездолій А.О. — Дослідження показників якості цукерок для людей із статико-фізичними навантаженнями.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

41. Бiляєв М.М., Циганкова С.Г. — Cfd моделювання аероіонного режиму в приміщеннях.