№1 (19), 2020 Технічні науки та технології

1. ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

1. Болотов Максим Геннадійович, Болотов Геннадій Павлович — Визначення меж енергетичної стабільності тліючого розряду в умовах зварювального нагріву.
2. Пилипенко Олег Іванович, Колесник Денис Миколайович, Березняк Анатолій Миколайович — Точність та погрішності зубчастих передач вертольотних редукторів.
3. Лебедєв Володимир Олександрович, Дубовий Олександр Миколайович, Лой Сергій Анатолійович — Особливості формування (структуроутворення) та властивості теплозахисних покриттів при плазмовому напиленні.
4. Мурашковська Віра Петрівна, Подзолкіна Аліна Петрівна, Скляр Василь Михайлович, Сиводід Олександр Сергійович — Аналіз тенденцій розвитку міського громадського транспортного середовища.
5. Борак Костянтин Вікторович — Прогнозування зміни абразивних властивостей ґрунтів для забезпечення надійної експлуатації робочих органів.
6. Захарова Ірина В’ячеславівна, Роянов В’ячеслав Олександрович — Обґрунтування конструктивних особливостей пульсатора для забезпечення пульсуючого розпилювального потоку повітря при дуговій металізації.
7. Кальченко Віталій Іванович, Кальченко Володимир Віталійович, Венжега Володимир Іванович, Винник Володимир Олександрович — Модернізація універсально-заточувального верстата з чпк вз208ф3 для високошвидкісного фрезерування поверхонь обертання.
8. Литвин Олександр Валеріанович, Паньков Сергій Борисович — Роботизовані маніпулятори особливого призначення.
9. Стельмах Наталія Володимирівна, Сапон Сергій Петрович, Рижук Ярослав Олександрович — Вибір оптимального технологічного процесу на базі автоматизованої оцінки його техніко-економічних параметрів.

2. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

10. Стеценко Інна Вячеславівна, Савчук Вікторія Володимирівна — Метод автоматизації тестування на проникнення вебатак.
11. Смірнова Тетяна Віталіївна — Формалізація та реалізація структури технологічного процесу електродугового напилення для оптимізаційної експертної системи.
12. Хорошко Володимир Олексійович, Шелест Михайло Євгенович, Ткач Юлія Миколаївна — Багатокритеріальна оцінка ефективності проєктів із забезпечення кібербезпеки.
13. Литвинов Віталій Васильович, Дорош Марія Сергіївна, Білоус Ірина Володимирівна, Войцеховська Марія Михайлівна, Нехай Валентин Валентинович — Розробка автоматизованої інформаційної системи оцінки рівня культури інформаційної безпеки організації.
14. Дубягін Олександр Борисович, Гур’єв Володимир Іванович, Фірсова Ірина Валеріївна — Ефективність керуючого впливу на структурований об’єкт як числова характеристика міжрівневого балансу.
15. Корнієнко Світлана Петрівна, Корнієнко Ігор Валентинович, Дмитрієв Володимир Анатолійович, Павленко Анатолій Григорович, Камак Дмитро Олександрович — Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості.

3. ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

16. Сатюков Анатолій Іванович, Приступа Анатолій Леонідович, Мошель Микола Васильович — Результати експериментальних досліджень впливу вологості дерев’яних матеріалів на проходження сигналів нвч діапазону.
17. Сінчук Олег Миколайович, Бойко Сергій Миколайович, Городній Олексій Миколайович, Некрасов Андрій Вікторович, Онищенко Андрій Олександрович, Ножнова Марина Олександрівна — Аспекти впровадження сонячних електростанцій в умовах гірничорудних підприємств.
18. Єршов Роман Дмитрович, Войтенко Володимир Павлович — Частотно-імпульсний модулятор з адаптивною корекцією тривалості імпульсу.
19. Собянін Ігор Володимирович, Сконечний Валерій Володимирович, Ярова Інна Анатоліївна — Портативний електрокардіограф із gsm модулем для телемедицини.
20. Моханад Абдулхамід, Ден Пітер — Дистанційний моніторинг здоров’я: виявлення падінь.
21. Губаревич Олег Володимирович, Гулак Сергій Олександрович, Горобченко Олександр Миколайович, Скляренко Інна Юріївна — Уточнений підхід до розрахунку втрат тягового двигуна пульсуючого струму.

4. ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

22. Миколенко Світлана Юріївна, Захаренко Андрій Анатолійович — Дослідження впливу амарантового та льняного борошна на якість печива.
23. Процан Наталія Вікторівна, Ткаченко Любов Володимирівна — Активація ферментів під час розварювання житніх замісів підвищеної концентрації.
24. Трембус Ірина Віталіївна, Cемененко Ніна Валеріївна — Окисно-органосольвентна делігніфікація пшеничної соломи.
25. Іщенко Олена Володимирівна — Плівки медичного призначення на основі полісахаридів.
26. Фролова Лілія Анатоліївна, Бутиріна Тетяна Євгенівна — Дослідження колірних та антикорозійних властивостей пігментів у системі Fe-Al-Mg-О-Н.
27. Скиба Маргарита Іванівна, Воробйова Вікторія Іванівна — Дослідження титану (іv) оксиду модифікованого наночастинками срібла для очищення стічних вод текстильних виробництв.
28. Челябієва Вікторія Миколаївна, Щерба Людмила Володимирівна, Оляченко Тетяна Юріївна — Використання житньої закваски в технології кисломолочних продуктів.
29. Лялик Анастасія Тарасівна, Покотило Олег Степанович, Кухтин Микола Дмитрович, Бейко Людмила Анатоліївна — Органолептичний і сенсорний аналіз сиркової пасти з лляною олією.

5. БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ

30. Антонова Діана Володимирівна — Определение прогибов обычных и поврежденных железобетонных балок, усиленных углепластиком.
31. Крячок Сергій Дмитрович — Сучасний стан геодезичного моніторингу аеродромних покриттів в Україні.
32. Дубельт Тетяна Михайлівна — Дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість реконструкції житлових будинків.
33. Бідаков Андрій Миколайович, Пустовойтова Оксана Михайлівна, Распопов Євген Анатолійович, Страшко Богдан Олександрович — Порівняльний аналіз експериментальних досліджень та чисельних розрахунків міцності вклеєних стрижнів у clt панелях.
34. Іванишин Володимир Андрійович, Бугай Віктор Григорович, Корзаченко Микола Миколайович — Вивчення інженерно-геологічних умов ділянки під будівництво двоповерхової будівлі магазину квітів на пальовому фундаменті на вулиці незалежності.
35. Менейлюк Іван Олександрович, Руссий Віктор Вікторович — Багатокритеріальний аналіз для вибору рішення укріплення схилу.