№2 (4), 2016 Технічні науки та технології

1. Пилипенко Олег Іванович, Полуян Анатолій Вікторович — Алгоритм розрахунку та підбору оптимальних параметрів багатомасової ланцюгової передачі.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

2. Федориненко Дмитро Юрійович, Космач Олександр Павлович, Безручко В’ячеслав Михайлович, Сапон Сергій Петрович — Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах.
3. Боханов Іван Іванович, Крячок Сергій Дмитрович, Мамонтова Людмила Степанівна — Аналіз інформаційного забезпечення автомобільної навігації.
4. Кривий Петро Дмитрович, Кобельник Володимир Романович, Крупа Володимир Васильович, Яковлєв Володимир Григорович — Розточувальні інструменти з попарно-асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких циліндричних отворів.
5. Крячок Сергій Дмитрович, Боханов Іван Іванович, Мамонтова Людмила Степанівна — Вплив розміру відбивної поверхні рефлектора на точність вимірювання відстані електронним тахеометром.
6. Шаповалов Олег Леонідович, Колесник Денис Миколайович, Журахов Олексій Васильович, Болотов Геннадій Павлович — Історія та тенденції розвитку колісних броньованих бойових машин.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

7. Березін Леонід Якович, Прибитько Ірина Олександрівна, Ганєєв Тімур Рашитович — Вплив фізичного контакту на утворення зварного з’єднання в твердій фазі діелектриків з металами.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

8. Косолап Анатолій Іванович, Довгопола Альона Олександрівна — Оптимізація надійності складних технічних систем при обмежених ресурсах на їх обслуговування.
9. Акименко Андрій Миколайович, Бивойно Тарас Павлович — Автоматизована система рейтингування викладачів Чернігівського національного технологічного університету.
10. Бальченко Ірина Володимирівна — Проблеми розроблення неоднорідних розподілених систем управління базами даних.
11. Беспалько Руслан Іванович, Ярова Юлія Олексіївна — Впровадження інфраструктури геопросторових даних за директивою inspire.
12. Гур’єв Володимир Іванович, Фірсова Ірина Валеріївна — Технології хмарних обчислень у ВНЗ України.
13. Зарiцький Олег Володимирович — Дослідження взаємного впливу структурних елементів інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності.
14. Іванець Сергій Анатолійович, Красножон Олексій Васильович — Пошук оптимальної степеневої апроксимації поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача.
15. Коваленко Світлана Василівна — Графічна складова професійної компетентності майбутнього інженера-будівельника.
16. Корнієнко Ігор Валентинович, Корнієнко Світлана Петрівна, Кошма Артем Іванович — Моделювання інтенсивності надходження твердих побутових відходів до контейнерних майданчиків.
17. Корнієнко Ігор Валентинович, Розумець Володимир Валерійович — Система оцінювання якості топографічних планшетів.
18. Нестеренко Сергій Олександрович, Акименко Андрій Миколайович, Герасименко Оксана Юріївна, Камак Юрій Олександрович, Геращенко Максим Михайлович — Функціональна стратифікація структур систем керування безпілотних авіаційних комплексів.
19. Терещук Олексій Іванович, Нисторяк Іван Олександрович — Застосування сучасних технологій оброблення та аналізу результатів gnss-спостережень на регіональному рівні.
20. Щербак Юлія Володимирівна, Бринь Михайло Ярославович — Аналіз геодезичного забезпечення земельного кадастру в Україні.
21. Лактіонов Олександр Ігорович, Сільвестров Антон Миколайович — Механізми реалізації автоматизованої системи оцінювання рівня компетенції на промислових підприємствах України та її місце в системі управління людськими ресурсами.
22. Нехай Валентин Валентинович — Ґрунт як об’єкт інформаційних технологій моделювання та прогнозування.
23. Казимир Володимир Вікторович, Мокрогуз Андрій Олександрович — Інформаційні технології розроблення мобільних додатків.
24. Нікітенко Євгеній Васильович, Верьовко Марія Вадимівна — Особливості розроблення програмних продуктів для он-лайн маркетингових послуг.

ЕНЕРГЕТИКА

25. Вишневський Святослав Янович, Бойко Сергій Миколайович, Городній Олексій Миколайович — Формування інтегрального показника неоднорідності електромереж з довгими лініями електропередачі.
26. Войтенко Володимир Павлович, Яценко Сергій Ігорович — Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

27. Бойко Сергій Васильович, Єрошенко Андрій Михайлович — Моделювання фізико-механічних властивостей модифікованої деревини методом скінчених елементів.
28. Воробйова Вікторія Іванівна, Чигиринець Олена Едуардівна, Єфімова Вероніка Гаріївна, Пилипенко Тетяна Миколаївна, Василькевич Олександр Іванович, Пічахчі Владислав Валентинович — Вивчення компонентного складу біологічно активних сполук спиртового екстракту гребнів винограду.
29. Головач Валентин Михайлович, Баранова Ольга Сергіївна — Вплив характеристик дефектів фанери на коефіцієнт гармонійних спотворень вихідного сигналу ударного датчика.
30. Єрошенко Андрій Михайлович, Бойко Сергій Васильович — Дослідження фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів.
31. Соломаха Ірина Володимирівна, Жабинська Альона Валентинівна — Вплив методів зберігання на якість цибулевих овочів.
32. Подковко Оксана Анатоліївна, Поліщук Галина Євгеніївна, Гурєєва Валентина Станіславівна — Наукове обґрунтування складу солодковершкової масляної пасти.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

33. Денисов Юрій Олександрович, Денисова Наталя Миколаївна — Вплив електромагнітного випромінювання на стан здоров'я працівників електроенергетичних підприємств.
34. Купчик Олена Юріївна, Дерій Жанна Володимирівна — Екологічний стан придорожньої смуги за біоіндикаційними та хімічними показниками.
35. Мовенко Віктор Іванович, Новик Петро Петрович — Організація територій природоохоронного призначення Чорнобильської зони.
36. Наровлянська Олександра Юріївна — Моніторинг земель сільськогосподарського призначення територіальної одиниці.
37. Бугай Віктор Григорович, Іванишин Володимир Андрійович, Дудко Валентин Іванович — Інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Незалежності у ІІІ мікрорайоні масиву «Масани» в м. Чернігові.