№3 (5), 2016 Технічні науки та технології

1. Бурачек Всеволод Германович, Хомушко Дмитро Валерійович, Кривоберець Сергій Володимирович, Сталінська Юлія Олександрівна — Методика дослідження кутового відхилення візирної осі зорової труби геодезичного інструменту при перефокусуванні.
2. Пилипенко Олег Іванович, Полуян Анатолій Вікторович — Післяпроектна діагностика й ефективність застосування методики проектування багатомасового ланцюгового привода.
3. Хоменко Іван Михайлович — Гранично допустимі зазори у віброударних парах.
4. Дмитрієнко Роман Ігорович, Палієнко Олександр Леонідович — Побудова дійсної діаграми деформування на прикладі різнотовщинної, тонкостінної циліндричної гільзи з днищами, виготовленої зі сталі 20.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

5. Кальченко Віталій Іванович, Кальченко Володимир Віталійович, Кужельний Ярослав Володимирович — Аналіз методів дослідження теплонапруженості під час процесу шліфування.
6. Венжега Володимир Іванович, Рудик Андрій Васильович, Пасов Геннадій Володимирович — Особливості утилізації автомобілів відповідно до закону України «Про утилізацію транспортних засобів».
7. Космач Олександр Павлович, Сапон Сергій Петрович, Безручко В’ячеслав Михайлович, Федориненко Дмитро Юрійович — Експериментальне оцінювання енергоефективності привода верстатів на допоміжних переходах.
8. Сіра Наталія Миколаївна — Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями циліндричного вала й абразивного круга.
9. Слєднікова Олена Сергіївна — Модульне моделювання профілів кругів, зняття припуску та формоутворення при двосторонньому шліфуванні торців некруглих деталей.
10. Шаповалов Олег Леонідович, Колесник Денис Миколайович, Журахов Олексій Васильович, Болотов Геннадій Павлович — Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4×4.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

11. Казаков Анатолій Іванович, Шаповалов Геннадій Віталійович — Моделювання областей співіснування фаз у твердих розчинах з використанням різних термодинамічних моделей.
12. Болотов Максим Геннадійович — Оптимізація процесу осадження тонких металевих плівок у тліючому розряді з порожнистим катодом.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

13. Казимир Володимир Вікторович, Посадська Аліна Сергіївна — Динамічна оцінка ризику виконання плану робіт методом імітаційного моделювання.
14. Литвинов Віталій Васильович, Посадська Ірина Сергіївна, Савельєв Максим Володимирович — Архітектура знаннєорієнтованої автоматизованої системи навчання.
15. Войтенко Володимир Павлович, Білорус Ігор Миколайович — Навчальний лабораторний стенд "Inel-STM".
16. Зарiцький Олег Володимирович — Теоретичні основи стандартизації базових правил експертної системи аналітичної оцінки професійної діяльності.
17. Іванець Сергій Анатолійович, Красножон Олексій Васильович — Дослідження роботи нейронечіткої системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача.
18. Крячок Сергій Дмитрович, Потеруха Валентин Олександрович — Експериментальні дослідження сталої електронного тахеометра в польових умовах.
19. Кунгурцев Олексій Борисович, Ковальчук Сергій Вікторович, Поточняк Яна Володимирівна, Широкоступ Максим Віталійович — Побудова словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою.
20. Недашківський Євген Анатолійович — Механізми визначення фрактальності у термінах лінгвістичного моделювання.
21. Казимир Володимир Вікторович, Мокрогуз Андрій Олександрович — Вибір базового протоколу прикладного рівня для передачі даних в архітектурі клієнт-сервер.
22. Плашчакова Домініка — Методи он-лайн і офлайн програмування у процесі виробництва.
23. Плашчакова Домініка, Бадіда Мирослав — Вплив роботизованого робочого місця на навколишнє середовище.

ЕНЕРГЕТИКА

24. Алексієвський Дмитро Геннадійович, Панкова Ольга Олегівна, Щіпанський Павло Андрійович — Дослідження впливу координат робочої точки на параметри моделі ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

25. Ігнатенко Павло Леонідович, Ігнатенко Олена Анатоліївна, Сапон Сергій Петрович — Аналіз якості сушіння пиломатеріалів на заключному етапі технологічного процесу сушіння.
26. Соломаха Ірина Володимирівна, Жабинська Альона Валентинівна, Шевченко Катерина Олександрівна — Ефективність використання живильних розчинів при вологому зберіганні зрізаної гвоздики ремонтантної.
27. Федорова Діна Володимирівна — Фізико-хімічні і біохімічні показники якості сухих рибо-рослинних напівфабрикатів.
28. Челябієва Вікторія Миколаївна, Гаврик Марія Валеріївна, Литвиненко Олена Олегівна — Про безпеку використання фруктово-ягідної сировини у харчовій промисловості.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

29. Коваленко Олександр Васильович, Кряжич Ольга Олександрівна — Дослідження залежностей міграції тритію за ланцюгом «тала вода снігового покриву – рослина».
30. Cкиба Маргарита Іванівна, Півоваров Олександр Андрійович, Макарова Анна Костянтинівна, Воробйова Вікторія Іванівна, Гнатко Олена Миколаївна — Плазмохімічно оброблена вода та водні розчини для знезараження питної води.
31. Нехай Валентин Валентинович, Литвинов Віталій Васильович — Ретроспективний аналіз інформаційних технологій моделювання та прогнозування стану родючості ґрунту.
32. Хрищук Світлана Юріївна — Методичні аспекти формування екобезпечного землекористування.
33. Романко Роман Миколайович — Удосконалення моделей моніторингу земель, підданих впливу небезпечних природніх явищ, на основі INSPIRE.